ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครู ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 อ่าน 47010]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ร.ร.ดงบังนาแก้ววิทยา โดยมี นายบรรพจน์ ทัพซ้าย ผอ.ร.ร. และคณะครู ให้การต้อนรับ ร้บมอบนโยบาย และรายงานผลการบริหาร โรงเรียน แก่ท่าน ผอ.สพป....
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 อ่าน 46996]
รอง ผอ.สพป.กส.3 นายอภิเชษฐ์ พาลี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสถานศึกษาที่7 อำเภอนามน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ และประธานได้เยี่ยมชมการแข่ง....
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 อ่าน 47054]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554 ระดับกลุ่มสถานศึกษา ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑๐ อำเภอคำม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2554 อ่าน 46796]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑๐ โดยมี นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นัก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมกลุ่มสถานศึกษา กล่ม ๕ โรงเรียนคำโพนทองบริบุรณ์ราษฎร์บำรุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47051]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุุมกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๕ ณ โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษร์บำรุง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ นา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนเย็นสยามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 2390]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครูโรงเรียนเย็นสยามวิทยา โดยมี นายนิคม แก้วพินิจ ผอ.ร.ร. และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมอาคาร สถานที่.......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47030]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย พบปะคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีนายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ ผอ.ร.ร. พร้อมคณะครูฯ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม อาคารสถานที่.......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตราวจเยี่ยม พบปะคณะครู โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 อ่าน 47069]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายพบปะคณะตรู โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง โดยมี นายทองสุข เทพารส ผอ.ร.ร.บ้านโนนเที่ยง และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยียมชมอาคาร สถานที่ .........
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย พบปะคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46881]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๑ พร้อมมอบนโยบาย พบปะ คณะครู และผู้บริหารในสังกัด...ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ. กา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย พบปะคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46860]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษากลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๖ ณ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ..โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดงเพื่อต้านภัยหางไ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46864]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และนายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ และคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดง เพื่อต้านภัยห่างไกลยาเสพติด...ซึ่งการดำเ....
รวมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะ..สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2554 อ่าน 46728]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ บรรยายพิเศษใน การอบรมฯ การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อเป็นหลักและแผนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียน แก่ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรม"โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2554 อ่าน 46852]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ" ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลน....
สมาชิกสมาคมลูกจ้างประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามชมรมลูกจ้างประจำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าพบ ผอ.สพป.กส. [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2554 อ่าน 47376]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย คณะลูกจ้างประจำในสังกัด ที่เข้าพบแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งที่ สพป.กส. ๓ นำโดย นายไพศาล เรืองชัย ลูกจ้างประจำ สพป.กส. ๓ นายกสมาคมลูกจ้าง สพป.กส.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ่์ เขต ๓ เยี่ยมอาการป่วย กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2554 อ่าน 47056]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เยี่ยมอาการป่วยของ นายสุพันสุวงศ์ทา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพน และเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)ใน อ.ก.ค.ศ. เขต ๓ ที่ป่วยเข้ารับการรักษ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 62] กำลังแสดงหน้าที่ 63 จากทั้งหมด 80 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 64] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80