ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย พบปะคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46795]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การประชุมใหญ่สามัญ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษากลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๖ ณ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ..โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดงเพื่อต้านภัยหางไ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2554 อ่าน 46798]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และนายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.๓ และคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเล่นดนตรี และการแสดง เพื่อต้านภัยห่างไกลยาเสพติด...ซึ่งการดำเ....
รวมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะ..สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2554 อ่าน 46657]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ บรรยายพิเศษใน การอบรมฯ การอ่านทำนองเสนาะ เพื่อเป็นหลักและแผนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียน แก่ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรม"โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2554 อ่าน 46775]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ" ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลน....
สมาชิกสมาคมลูกจ้างประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามชมรมลูกจ้างประจำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าพบ ผอ.สพป.กส. [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2554 อ่าน 47308]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบนโยบาย คณะลูกจ้างประจำในสังกัด ที่เข้าพบแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งที่ สพป.กส. ๓ นำโดย นายไพศาล เรืองชัย ลูกจ้างประจำ สพป.กส. ๓ นายกสมาคมลูกจ้าง สพป.กส.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ่์ เขต ๓ เยี่ยมอาการป่วย กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2554 อ่าน 46971]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เยี่ยมอาการป่วยของ นายสุพันสุวงศ์ทา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพน และเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)ใน อ.ก.ค.ศ. เขต ๓ ที่ป่วยเข้ารับการรักษ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านทำนองเสนาะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2554 อ่าน 47061]
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ... วันที่ 30-31 ตุลาคม 2554 วิทยากรหลัก อาจารย์สมชาย ทับพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเสภา และอ่านทำนองเสนาะ กรมศิลปากร ....
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป. กาฬสินธุ่์ เขต ๓ นำคณะครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดศึกษาดูงาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2554 อ่าน 46891]
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ กลุ่มสถานศึกษาเอกชนนำโดยนายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นายสมัย ชารมาลย์ ผอ.กลุ่ม และคณะบุคลากร นำคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.กส.๓ จำนวน ๕๐ ....
คณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า วัน"ปิยมหาราช" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2554 อ่าน 46938]
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร และบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายบังคม วัน"ปิยมหาราช" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง โดยมี นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของ สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายอบรมวิทยากรลูกเสือ ของคณะคร [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2554 อ่าน 46953]
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าเยี่ยมคณะครูที่เข้ารับการอบรมวิทยากรหลักลูกเสือเนตรนารี โดยมี นายภูวนาท บัณฑิโต หัวหน้ากลุ่ม....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าคารวะท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และรอง ผู [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2554 อ่าน 47035]
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ่์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ เข้าพบเพื่อคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ และนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้ระบบ ระดับมัธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2554 อ่าน 46798]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรบูรณาการ การนำเสนองานแบบมืออาชีพโดยครูแกนนำ(Master Teacher)การจัดการความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์และการใช้สื่อเทคโนโ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2554 อ่าน 46746]
นายครรชิค วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนคำบงวิทยาคม อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายมนู ผันผ่อน ผอ.ร.ร.คำบงวิทยาคม คณะศึ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ อาจารย์เฉลิม กุตระแสง [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2554 อ่าน 46935]
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพ อาจารย์เฉลิม กุตระแสง ข้าราชการครูนอกราชการ ณ เมรุวัดบ้านซ้ง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะญาติผู้วายชนม์ คณะผู้บริหาร....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าพบห้วหน้าส่วนราชการฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2554 อ่าน 47504]
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔หลังจาก นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส ๓ ได้มาดำรงตำแหน่งทาง สพป.กส. ๓ แล้ว.....ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้เดินทางเข้าพบเพื่อแนะนำตัวก้บหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 61] กำลังแสดงหน้าที่ 62 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 63] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78