การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47502]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 8 สาระการเรียนรู้ ....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธมยมศึกษาปีที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47288]
ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา....
การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการศึกษาประชาคมอาเซียน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2555 อ่าน 47390]
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการศึกษาประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ฯพณฯ ศักดา คงเพชร ร....
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2555 อ่าน 47548]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนหนองคอนเตรีมราษฎร์บบำรุง วันที่ 1 ก.พ 2555 ที่ผ่านมา ที่วัดภูค้าว - พิพิธภัณฑ์สิรินธร -สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์....
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555 อ่าน 47459]
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินโครงการพบเพื่อนครู สังกัด อำเภอนามน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47296]
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู "๗ ว้น ๗ อำเภอ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในงาน" วันวิชาการ โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา" อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47554]
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน"วันวิชาการ ACADEMIC EXHIBITION " ของ นักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา ซึ่งมี นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รอง ผอ.สพม. ที่ ๒....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การทดสอบ O-NET 2554 ชั้น ป.6 และ ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 อ่าน 47370]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-10... นำโดย ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ศน.ภูวนาท บัณฑิโต หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ ศน.สวาส บุญอาษา หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ, ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน....
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล้ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 อ่าน 47208]
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายอัมพร อรรถวิลัย ผอ.กล....
ติดตาม ตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น และโรงเรียนบ้านขมิ้นสาขาภูเงิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555 อ่าน 47307]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมบุคลากร สพป.กส. ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะคณะครูเพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข....ณ โรงเรียนบ้าน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานศพฌาปนกิจศพ นายทวี พรมคำบุตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555 อ่าน 47469]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายทวี พรมคำบุตร อดีต รอง ผอ.ร.ร.บ้านค้อราษฎร์บำรุง ณ เมรุวัดบ้านค้อ อ.สมเ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมสมัชชาทางวิชาการฯ และต้อนรับนายศักดา คงเพชร รมช.กระทรวงศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2555 อ่าน 47389]
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมสมัชชาทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ......ณ โรงแรมเพ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ณ โรงเรียนนาขามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2555 อ่าน 47322]
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธื ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล โดยมีคณะครู นักเรียน บุคลากร กล่มสถานศึกษากลุ่ม ๕ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2555 อ่าน 47196]
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ (ผอ.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเ....
การอบรมนักเรียน โครงการ "๘๔ พรรษา เทืดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด" ณ ร.ร.หนองแสงถวิลราษฎร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555 อ่าน 47575]
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายรณชิต พุทธลา นายอำเภอเขาวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะเยาเสพติด" โดยมี นายบุญชู ภาลีนนท์ ผอ.ร.ร.หนองแสงถวิล....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 61] กำลังแสดงหน้าที่ 62 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 63] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85