ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาย้ายมาดำรงตำแหน่ง ร.ร.บ้านนาบอน.. [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 47216]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสกสรร ถารัตน์ย้ายมาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบอน...โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนัก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งทางสังกัดโรงเรียนใหม้่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554 อ่าน 46908]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แสดงความยินดีในงานต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน นายนิคม จันทร์ช่วย ผอ.โรงเรียนหนองคอนเตรียม โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครองนักเรียน นั....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียนก [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2554 อ่าน 47124]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา พีฑา นักเรียนกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๔ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิด...นายสมศักดิ์ ขันทว....
ศึกษานิเทศก์ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และร่วมถวายพระพร ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2554 อ่าน 47046]
คณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2554 และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ณ อำเภอห้วยผึ้ง....
การอบรมระบบประกันภายในรองรับการประเมินรอบ 3 โดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2554 อ่าน 46794]
การอบรมระบบประกันภายในรองรับการประเมินรอบ 3 โดย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาวง....
คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 ร่วมเปิดกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 9 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 อ่าน 47030]
นายเทอดไทย กิตติชัย นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 ร่วมเปิดกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ....
นายครรชิต วรรณชา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 อ่าน 47321]
นายครรชิต วรรณชา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และปาฐกถาพิ....
การประเมินครูผู้สอนดีเด่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 อ่าน 47307]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ครูผู้สอนกลุ่มสถานศึกษาละ 1 คน....
ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 47062]
ณ ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ .......
ภาพกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ณ ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 47225]
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อแข่งขันหาผู้ชนะเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม.......
นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป้นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2554 อ่าน 46908]
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส.๓ นายสมัคร เยาวภรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติที่เชิญร่วมเป็นเ....
ภาพกิจกรรมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 อ่าน 47278]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ และนายภูวนาท บัณฑิโต ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.๓ ร่วมการประชุ....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมชม พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๘ ณ อบต. หมูม่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554 อ่าน 47322]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบปะคณะผู้บริหาร แลคณะครู กลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม ๘ โดยมี นายธำรง วิชาญ ผอ.ร.ร.หมู่ม่นวิทยาสรรพ์ และนายบุญถม วงสวาท นายก อบต.หมูม่น และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เ....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้มคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดสะพาน "เทพสุดา" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47132]
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ บริเวณเชิงสะพาน "เทพสุดา" อ.หนองกรุงศรี จ. กาฬสินธุ์ ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเทพสุดา (สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2554 อ่าน 47031]
นายครรขิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย นายเทอดไทย กิตติชัย นายสุนทรา หันชัยศรี นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กส. ๓ นางสัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 61] กำลังแสดงหน้าที่ 62 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 63] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81