ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดา นายศีลธรรม โพทะนา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 47798]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดาของนายศีลธรรม โพนะทา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม ณ วัดโพธิ์ศรีวิไล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์........
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอนผ่านการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 47400]
ผอ.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ,รอง ผอ.สพป.กส.3 , คณะผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ 10 และศึกษานิเทศก์ ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กส.3 โดยการนำของ ผอ.วิวัฒนา คิสาลัง คณะครู นักเรียน และ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินบริจาคสมทบกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 47272]
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยนายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กส. ๓ ให้ความเห็นชอบให....
การประเมินต้นแบบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาบอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47416]
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำตำบล) พร้อมนายภาสกร ภูแต้มนิล ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานดำเนินงาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดโรงเรียนหนองขามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47592]
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดโรงเรียน โดยมี นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบเพื่อนครูอำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555 อ่าน 47331]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะ พบเพื่อนครูอำเภอนามน ในวันที่ 20 มีนาคม ....
ประมวลภาพกิจกรรมงานวัน "ผู้ไทนานาชาติ Phutai International Festival" ณ อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง อ.เข [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2555 อ่าน 47930]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน และต้อนรับนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร""ผู้ไทนานาชาติ PhuTai [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2555 อ่าน 47696]
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน "ผู้ไทนานาชาติ PhuTai International Festival" ณ อ่างเก็บน้ำสายนาวัง อำเภอเขาวง จังหวัดก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายปริญญา ภูนาฤทธิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2555 อ่าน 47494]
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายปริญญา ภูนาฤทธิ์ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา ณ วัดบ้านโนนชาด .......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยียมสนามสอบ และพบปะผู้บริหาร เพื่อนครูโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2555 อ่าน 47299]
นายตรรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net พบปะคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชมหมูม่นวิทยาฯ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาโรงเรียนบ้านโนนค้อ ในสังกัด...สพป.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหนองกุงสม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47342]
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tabet เพื่อการเรียนรู้ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จาก กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ ๘....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47530]
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เข้าคารวะแสดงความยินดี นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ จังหวั....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O - net โรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47403]
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านนากระเดา โรงเรียนบ้านชาด อำเภอนาคู โรงเรียนกุดปลาค้าว โรงเรียนกุดบอดวิทยาเ....
การประชุมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47452]
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 2) ปีการศึกษา 2554....
การสอบ O-NET กล่มสถานศึกษาที่ 8,9 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47308]
การตรวจเยี่ยมสนามสอบ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 60] กำลังแสดงหน้าที่ 61 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 62] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85