การอบรมพัฒนา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 อ่าน 56221]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับ สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดการอบรมพัฒนา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษ....
ร่วมพิธี วัน"ฉัตรมงคล" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555 อ่าน 56222]
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผุ้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวัน "ฉัตรมงคล" ทั้งนี้ วัน"ฉัตรมงคล" เป็นวันคล้าย วันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2555 อ่าน 56221]
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ผอ.ร.ร. เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พร้อมคณะบุ....
การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555 อ่าน 56216]
การจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้องประชุมหยาผึ้ง สพป.กส.3....
การอบรม "ศึกษานิเทศก์แนวใหม่" ที่ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 56222]
-....
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหา และปราบปรามยาเสพติด ณ จังหวัดก [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 อ่าน 56221]
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ผอ.ศพส. เดินทางเป็นประธานเพื่อมอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ "....
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 56225]
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และสรงน้ำพระ พร้อมนายเทอดไทย กิตติชัย รอง ผอ.สพป.กส. ๓ ผู้บริหาร และค....
โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ จัดงานวันผู้สูงอายุ และงานวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 56216]
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ดร. วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่ิวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันผู้สูงอายุ และร่วมงานวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ โด....
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.กส.3 เข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 55 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2555 อ่าน 56223]
.......
การบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2555 อ่าน 56223]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 Local Assessment System : LAS) ปีการศึกษา 2554....
เก็บตกภาพกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 อ่าน 56221]
หลากหลายอริยาบถของพี่ น้อง เพื่อนพ้อง ชาว สพป.กส. ๓ ในวันร่วมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕....
ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2555 อ่าน 56223]
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะกรรมการ ๔ องค์กร คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร สพป.กส. ๓ ร่วมสรงน้ำพระพุทะรูป รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ผู้เคารพนับถือ ผอ.สพป.กส. ๓ และ รอง ผอ.สพป.กส ๓ .......
การอบรมใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555 อ่าน 56220]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.3 นำคณะศึกษานิเทศก์ และครู จาก สพป.กส.3 เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ขอขอบคุณ ศน.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก การจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2555 อ่าน 56228]
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก เสาโท การสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมพราหมณ์ผู้นำพิธี และคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ณ บร....
โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ .สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ิมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิท....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 59] กำลังแสดงหน้าที่ 60 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 61] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85