พิธีเปิด “การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 “ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 อ่าน 736]
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประยงค์. โมคภา รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 “ สพป. กาฬสินธุ์ เขต....
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 อ่าน 1600]
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙....
โครงการ Looking back and Moving Forward for Primary Educational Service Arwea Office 3: สพป. กาฬสิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 อ่าน 1184]
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดโครงการ Looking back and Moving Forward for Primary Educational Service Arwea Office 3: สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เหลียวหลังแลหน้า ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดยไ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบและกลไก การบริ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 1011]
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ ณ โรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 945]
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านสี่แยก สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาท [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 1087]
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื่อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ณ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อ.เขาว....
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื่อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 744]
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื่อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ณ รร.บ้านนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยมี....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕" อ.กฉินารา [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 1351]
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื่อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ณ รร.นาขามวิทยา อ. กุฉินาายณ์ จ.กาฬสิน....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน "งานศิลปหัตถุกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ อ.คำม่ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 อ่าน 635]
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประะาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 อ่าน 840]
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน" กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ อำเภอนามน โดยมี นายบุญโฮม ชัยช่วย ผอ.ร.ร.น....
สพป.กาฬสินธุ์ ร่วมการฌาปนกิจศพ คุณแม่ใส บุญอาษา มารดา ดร.สวาส บุญอาษา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2562 อ่าน 939]
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๗.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน การสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ใส บุญอาษา มารดา ดร.สวาส บุญอาษา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ก....
การประชุมสัมมนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาใช้ในการบริหารการศึกษาในยุค Education T [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 อ่าน 819]
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมสัมมนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาใช้ในการบริหารการศึกษาในยุค Educatio....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการสวดพระอภิธรรม และการฌาปนกิจศพ คุณแม่สุรันยา แสนโยธา [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 อ่าน 987]
วันที่ ๒๖,๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธํุ์ เขต ๓ เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ และการฌาปนกิจศพ คุณแม่สุรันยา แสนโยธา มารดา นายศักดิ์ชัย แสนโยธา บุคลากรในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เข....
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โลกใหม่ ทักษะใหม่: ปฏิบัติอย่างไรในทศวรรษที่ ๒๑" [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562 อ่าน 917]
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โลกใหม่ ทักษะใหม่: ปฏิบัติอย่างไรในทศวรรษที่ ๒๑" โดยมี ผู้บริห....
ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 อ่าน 976]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ล....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85