การประชุมครูวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR) สาระคณิตศาสตร์ ป.6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2555 อ่าน 56225]
โดย ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CAR) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 จำนวน 10 คน (โดยสมัคร....
รับสารีริกธาตุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2555 อ่าน 56226]
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 55 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารได้เดินเข้ารับพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับโรงเรียนบ้านหนองผือ ในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธแกนนำ....
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2555 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2555 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามโร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รุ่นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเส [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับล....
Teachers Development through Go to ASEAN [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2555 อ่าน 56224]
Chumchonphonpittayakom School Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 “ Teachers Development through Go to ASEAN ” June 3rd – 4th , 2012 โดย นายอุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเ....
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 56223]
การประชุมปฏิบัติการดำเนินการพัฒนานวัตกรรม : แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ณ ธารจินดารีสอร์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานพุทธยันตี ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 56227]
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบพระบรมสารีรักธาตุ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำ....
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วม โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 อ่าน 56221]
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัการเรียนร่วม และบรรยายพิเศษ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ เป็นว....
การประชุม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2555 อ่าน 56220]
นายประสาน จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำ....
การอบรมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 อ่าน 56226]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมครูปฐมวัยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
โครงการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2555 อ่าน 56221]
ระหว่างวันท่ี่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เพื่อผลของศักยภาพในการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิผล และการให้บริการแก่ข้าราชการครูได้ดี ....
คณะกรรมการติดตามฯ สตผ. สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 อ่าน 56230]
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ สพฐ. มี นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. เป็นประธาน และนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางนวลจันทร์ ฤกษ์ปาณี คณะกรรมการฯ เดินทางถึง สพ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จาก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2555 อ่าน 56229]
เมื่อว้นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ สพฐ. มี นายเทียนชัย จูเจี่ย ข้าราชการบำนาญ สพฐ. เป็นประธาน และนางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นางนวลจันทร์ ฤกษ์ปาณี คณะกรรมการฯ เดิน....
“Organising an Effective English Camp for Primary School Campers” [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2555 อ่าน 56224]
Organising an Effective English Camp for Primary School Campers At Khaowong Technical College, Kalasin Province, Thailand May 11th – 12th , 2012....
Organising an Effective English Camp for Primary School Campers [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2555 อ่าน 56299]
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 58] กำลังแสดงหน้าที่ 59 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 60] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85