ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet เพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหนองกุงสม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 46977]
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tabet เพื่อการเรียนรู้ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จาก กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ ๘....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธู์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47192]
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เข้าคารวะแสดงความยินดี นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ จังหวั....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O - net โรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47069]
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านนากระเดา โรงเรียนบ้านชาด อำเภอนาคู โรงเรียนกุดปลาค้าว โรงเรียนกุดบอดวิทยาเ....
การประชุมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47120]
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 2) ปีการศึกษา 2554....
การสอบ O-NET กล่มสถานศึกษาที่ 8,9 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 46991]
การตรวจเยี่ยมสนามสอบ....
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 47129]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 8 สาระการเรียนรู้ ....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธมยมศึกษาปีที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2555 อ่าน 46986]
ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา....
การประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการศึกษาประชาคมอาเซียน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2555 อ่าน 47063]
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการศึกษาประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ฯพณฯ ศักดา คงเพชร ร....
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2555 อ่าน 47205]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนหนองคอนเตรีมราษฎร์บบำรุง วันที่ 1 ก.พ 2555 ที่ผ่านมา ที่วัดภูค้าว - พิพิธภัณฑ์สิรินธร -สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์....
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555 อ่าน 47157]
การอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ชมรมศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินโครงการพบเพื่อนครู สังกัด อำเภอนามน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47008]
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู "๗ ว้น ๗ อำเภอ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในงาน" วันวิชาการ โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา" อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2555 อ่าน 47220]
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน"วันวิชาการ ACADEMIC EXHIBITION " ของ นักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา ซึ่งมี นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รอง ผอ.สพม. ที่ ๒....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบ การทดสอบ O-NET 2554 ชั้น ป.6 และ ม.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 อ่าน 47055]
กลุ่มสถานศึกษาที่ 1-10... นำโดย ท่านรอง ผอ.สพป.กส.3 ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ศน.ภูวนาท บัณฑิโต หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ ศน.สวาส บุญอาษา หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลฯ, ศน.พรเพ็ญ ฤทธิลัน....
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล้ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 อ่าน 46915]
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายอัมพร อรรถวิลัย ผอ.กล....
ติดตาม ตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้น และโรงเรียนบ้านขมิ้นสาขาภูเงิน [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2555 อ่าน 47010]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมบุคลากร สพป.กส. ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม พบปะคณะครูเพื่อรับทราบปัญหา และหาทางแก้ไข....ณ โรงเรียนบ้าน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 57] กำลังแสดงหน้าที่ 58 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 59] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81