สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ และคณะฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 อ่าน 47422]
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ดร. รัตนา ศรีเหรัญ พร้อมคณะฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางถึง โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน โดยมีนายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู....
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการสอน(Teacher's Kit) 26-27 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุมยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 อ่าน 47494]
กลุ่มนิเทศ จัดรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการสอน(Teacher's Kit)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Created by.. Supervisor Upit Muanthong.......
การนิเทศ ติดตามฯ พัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2555 อ่าน 47807]
การนิเทศ ติดตามฯ พัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 ครูผู้ร่วมโครงการวิจัยฯ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งได้นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน CAR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ....
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับเขตพื้นที่ สพป.กาฬสินธุ์ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 อ่าน 49193]
การพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1,2 วันที่ 19 ก.ค. 2555 ณ ศาลากลางน้ำ สพป.กส.3 By..Supervisor Upit Muanthong....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 มอบ TABLET จำนวน 320 เครือง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีผู้บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 อ่าน 47306]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 มอบ TABLET จำนวน 320 เครือง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.กส3 เป็นตัวแทนรับมอบตามโครงการ ONE TABLET PER CHILD ณ ศาลกลาง สพป....
กลุ่มนิเทศฯ อบรมเชิงปฎิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นป. 6 "Best P [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2555 อ่าน 47524]
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Best Practice on one hour" วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง Photoscape by Supervisor Upit Muanthong........
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนบัวขาว(ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2555 อ่าน 47475]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียนบัวขาว(วันครู2500) อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และประธานกลุ่มสถานศึกษาที่4,6 พร้อมคณะ ผู้ปกคร....
ภาพอบรมปฐมวัย 9-11 กค 2555 ประตูน้ำขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2555 อ่าน 47222]
ภาพอบรมปฐมวัย....
การอบรมขยายผลสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ERIC Network สพป.กส 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2555 อ่าน 47314]
การอบรมขยายผลสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 Photoscape by Supervisor Upit Muanthong Kalasin.Area 3 ....
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2555 อ่าน 47318]
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยงานนิเทศฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ เพื่อวางแผนการนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 โดยท่าน ผอ.สพป.กส.3 ครรชิต วรรณชา ให้เกียรติเป....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 อ่าน 47546]
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์โดย มี นายสันทัด โพธะกัน ผอ.โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา และคณะครู ให้การต้อนรับเป....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 อ่าน 47440]
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์โดย มี นายเรืองศิลป์ ไชยแสง ผอ.โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอ....
การติดตามการใช้สื่อโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2555 อ่าน 47529]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตามการใช้สื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ออกนิเทศ ติดตามการใช้สื่อในโรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน....
การอบรมเยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเป็น ป.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2555 อ่าน 47367]
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13, 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้แง....
ผอ.สพป.กส.3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาบอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 อ่าน 47869]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 56] กำลังแสดงหน้าที่ 57 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85