เก็บตกภาพกิจกรรม "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 อ่าน 47004]
หลากหลายอริยาบถของพี่ น้อง เพื่อนพ้อง ชาว สพป.กส. ๓ ในวันร่วมสืบสานประเพณีไทย "วันสงกรานต์" ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕....
ชาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รวมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเขตฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2555 อ่าน 47144]
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะกรรมการ ๔ องค์กร คณะผู้บริหาร คณะบุคลากร สพป.กส. ๓ ร่วมสรงน้ำพระพุทะรูป รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ผู้เคารพนับถือ ผอ.สพป.กส. ๓ และ รอง ผอ.สพป.กส ๓ .......
การอบรมใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555 อ่าน 47386]
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.3 นำคณะศึกษานิเทศก์ และครู จาก สพป.กส.3 เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(tablet) เพื่อการเรียนรู้ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ขอขอบคุณ ศน.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก การจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2555 อ่าน 47180]
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประกอบพิธีวางเสาเอก เสาโท การสร้างซุ้มประตูทางเข้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมพราหมณ์ผู้นำพิธี และคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ณ บร....
โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 47165]
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ .สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ิมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิท....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดา นายศีลธรรม โพทะนา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2555 อ่าน 47407]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณยายทุ่ม โพนะทา มารดาของนายศีลธรรม โพนะทา ผอ.ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม ณ วัดโพธิ์ศรีวิไล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์........
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอนผ่านการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 47050]
ผอ.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ,รอง ผอ.สพป.กส.3 , คณะผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มที่ 10 และศึกษานิเทศก์ ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กส.3 โดยการนำของ ผอ.วิวัฒนา คิสาลัง คณะครู นักเรียน และ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินบริจาคสมทบกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2555 อ่าน 46938]
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยนายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กส. ๓ ให้ความเห็นชอบให....
การประเมินต้นแบบโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาบอน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47067]
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำตำบล) พร้อมนายภาสกร ภูแต้มนิล ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นประธานดำเนินงาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดโรงเรียนหนองขามวิทยา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555 อ่าน 47253]
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดโรงเรียน โดยมี นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบเพื่อนครูอำเภอนามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2555 อ่าน 46994]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะ พบเพื่อนครูอำเภอนามน ในวันที่ 20 มีนาคม ....
ประมวลภาพกิจกรรมงานวัน "ผู้ไทนานาชาติ Phutai International Festival" ณ อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง อ.เข [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2555 อ่าน 47559]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน และต้อนรับนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร""ผู้ไทนานาชาติ PhuTai [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2555 อ่าน 47341]
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน "ผู้ไทนานาชาติ PhuTai International Festival" ณ อ่างเก็บน้ำสายนาวัง อำเภอเขาวง จังหวัดก....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายปริญญา ภูนาฤทธิ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2555 อ่าน 47173]
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายปริญญา ภูนาฤทธิ์ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา ณ วัดบ้านโนนชาด .......
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยียมสนามสอบ และพบปะผู้บริหาร เพื่อนครูโรงเรียนในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2555 อ่าน 47005]
นายตรรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net พบปะคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชมหมูม่นวิทยาฯ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาโรงเรียนบ้านโนนค้อ ในสังกัด...สพป.กาฬสินธุ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 56] กำลังแสดงหน้าที่ 57 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81