นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3เยี่ยมชมงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสถานศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 อ่าน 56220]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3เยี่ยมชมงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อำเภอนานม จังหวัดกาฬสินธุ์ ....
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 อ่าน 56221]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 อ่าน 56223]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อินแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี....
สส.ประเสริฐ บุญเรือง และ ผอ.สพป.กส.3 ท่าน ครรชิต วรรณชา ร่วมพิธิเปิด กีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 อ่าน 56228]
การแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อำเภอกุฉินารายณ์ สพป.กส. 3 7-9 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ by Supervisor Upit Muanthong....
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนฯ วันที่สอง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 อ่าน 56221]
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูนักวิจัย 10 ท่าน ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จั....
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555 อ่าน 56223]
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอสรุปผลการวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 ณ ธารจินดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นำโดย ท่า....
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ร่วมกิจกรรม การเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนประถมศึกษา "English Camp for Prim [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2555 อ่าน 56221]
ERIC Network อำเภอนามน จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp for Primary School" August 6th, 2012 By...Supervisor Upit Muanthong ....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 กับ นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง สพป.กส3 พร้อมคณะร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555 อ่าน 56221]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 กับ นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง สพป.กส3 พร้อมคณะร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ระห่วางวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ สำนักสงฆ์หนองสองห้อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด....
การประชุมอนุกรรมการฯวิชาการกลุ่มฯ7 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2555 อ่าน 56221]
....
กลุ่มนิเทศฯ อบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นป. 6 "Best Practice on 1 hour" [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 อ่าน 56222]
อบรมเชิงปฎิบัติการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นป. 6 " Best Practice on one hour " 23-24 ก.ค. 2555 ณ ห้องหยาดผึ้ง สพป.กส.3 By Supervisor Upit.......
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech)ระดับกลุ่มจังหวัด 30 ก.ค.2555 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2555 อ่าน 56227]
การพูดสุนทรพจน์(Impromptu Speech) July 30 th, 2012 "Regional Speech Contest 2012" By Supervisor Upit Muanthong.......
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ มอบหอฉันณ์และร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ณ สำนักงานสงฆ์พุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 56224]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 พร้อมคณะ มอบหอฉันณ์และร่วมบริจาคเทียนพรรษาถวายปัจจัย ระห่วางวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ สำนักงานสงฆ์พุทธอุทยานภูสูงเจริญธรรม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร....
ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 56224]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 เป็นประธานเปิดงานอบรมให้ความรู้ลูกจ้างประจำ ระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กส3 ไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสถานศึกษากลุ่ม2 พร้อมประธานสถานศึกษากลุ่ม 2 และผู้บริหารให้การต้อ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 56222]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส3 ไปเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสถานศึกษากลุ่ม2 พร้อมประธานสถานศึกษากลุ่ม 2 และผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์....
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 ณ ค่าย [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 อ่าน 56224]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กส3 พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2555 (4 INDABA THAILAND 2012) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 55] กำลังแสดงหน้าที่ 56 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 57] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85