การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2555 อ่าน 56227]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี่ 2555 ระห่วางวันที่17-18 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริมปาว....
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กส.3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.ริมปาว [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 อ่าน 56223]
กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กส.3 ร่วมงานเกษียณอายุราชการศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ รร.ริมปาว จ.กาฬสินธุ์ ....
ชมรมปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอนMontessori รร.ละเอียดอุปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2555 อ่าน 56222]
ผอ.ภูวนาท บัณฑิโต นำชมรมปฐมวัยศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการสอน Montessori ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555....
รอง.สพป.กส.3 เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 56222]
นายสุนทรา หันชัยศรี นายประสาน จันทร์สว่าง รอง.สพป.กส.3 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด และเป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้อบรม วันที่ 11 กันยายน ....
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 56226]
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณ มุกดาแกรนด์ ท่านครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. 3 ประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ...Crea....
นายอำเภอห้วยผึ้งเยี่ยมชมการแสดงรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 56230]
นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้งเยี่ยมชมการแสดงรอบกองไฟโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด และคณะผู้บริหาร สพป.กส.3 วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือพรหมลักโณ....
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 56225]
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน คณะผู้ต....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 อ่าน 56227]
ประธานในพิธีเปิด รอง ผอ.สพป.กส.3 นายประสาน จันทร์สว่าง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนชั้น ป.6 ในสังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 2,3 ,4, 5 และ 6 โดย งานวิจัยฯ วัดและประเมินผลการศึกษา....
คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬิสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2555 อ่าน 56220]
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต....
การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระบบทางไกล (ETV) ณ ศูนย์ ร.ร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2555 อ่าน 56220]
การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระบบทางไกล (ETV) โดย ผอ.บุญปลอด มุกดาใส ร่วมเปิดงานการอบรมครู ETV Created by Supervisor Upit Muanthong....
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 รุ่นที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555 อ่าน 56225]
ประธานในพิธีเปิด...ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รองผอสพป.กส.3 โดยงานวิจัยฯ วัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบตาม Test Blueprint ของแบบทดสอบ O-NET สำหรับครู ป.6 กลุ่มส....
เจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกันสรุปผลการจัดประกวด/แข่งขันงานขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62 [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 อ่าน 56232]
เจ้าหน้าที่ธุรการร่วมกันสรุปผลการจัดประกวด/แข่งขันงานขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ช่วยปฏิบัติงาน วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ....
ผอ.สพป.กส.3 เยี่ยมชมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 อ่าน 56216]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3 เยี่ยมชมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด ค่ายลูกเสือพรหมลักขโณ วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กส.3เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้สื่อ EDLTVและ Tablet ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 อ่าน 56224]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.3เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้สื่อ EDLTVและ Tablet เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 10 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ ....
นายอำเภอห้วยผึ้งเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2555 อ่าน 56239]
นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยผึ้งเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วย พ.ต.อ. ชุมพล ปิยวนิชพงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยผึ้ง นายประสาน จันทร์ส่ว่าง....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 52] กำลังแสดงหน้าที่ 53 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 54] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85