พิธีเปิด "การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 " อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 อ่าน 848]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ.คำม่วง ระหว่างวันที่ 2....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัต [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 อ่าน 705]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพ.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(P....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 อ่าน 798]
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ....
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 อ่าน 847]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคาร อเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ซึ่....
สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรม [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 อ่าน 645]
"วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 อ่าน 677]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายพวงมาลา จุดเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมโครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 682]
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ โครงการ "ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 อ่าน 666]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจสร้างพระใหญ่ "พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ" สถิตคู่พุทธมณฑลเมืองน้ำด....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานการเข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ อ.คำม่วง [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 อ่าน 655]
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิ ดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ โซน ๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสืนธุ์ โดยมี นายเพล....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลกปหัตถกรรมวิชาการและเ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 อ่าน 566]
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึ....
สพป.กาฬสินธ์ เขต ๓ พบปะเพื่อนครู ตรวจเยี่ยมนักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 อ่าน 711]
วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยได้รับมอบหมายจาก ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะฯ รุดเยี่ยมนักเรียน(ชาย) ชั้นประถมศึกษาปี....
ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนัก [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 อ่าน 759]
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒....
กิจกรรมประเมิน และคัดเลือก "ยอดนักอ่าน" โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561 อ่าน 681]
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต" ทั้งนี้ ดร.สวาส บุญอาษา ผอ.กลุ่มน....
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ โรงแรมเลยพาเลซ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 อ่าน 627]
วันที่ 17 กันยายน 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายส....
ผอ.สพป.กาฬสินธุุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 อ่าน 592]
ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนตำรวจ สพฐ.ทำความดีตามแนวพระราชดำริ และมีทักษะชีวิต” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โดยมี นายกรชกร ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81