สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2556 อ่าน 56229]
สมาคมครูอำเภอนามน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม ๗ อำเภอนามน จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2556 อ่าน 56224]
สพป.กส.3 โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ : การทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555....
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ท่านสุนทรา หันชัยศรี เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 56226]
รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น.นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีบูชาครูในงาน"วันครู....
บริษัทคูโบต้ามอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าและสมุด)จำนวน10,000 ชุด [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 56232]
บริษัทคูโบต้ามอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าและสมุด)ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคนอุปกราณ์การเรียนและห่างไกล ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ 5 โรงเรียน 1. โรงเรี....
โรงเรียนคำเม็กวิทยา รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูดีศรีสมเด็จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 56230]
....
สมาคมครูอำเภอสมเด็จ จัดงานวันครู ประจำปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 อ่าน 56225]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีบูชาครู งาน "วันครู" ปี ๒๕๕๖ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีบูชาครูในงาน"วันครู" ปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะ....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 อ่าน 56248]
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระหว่างวันที่ 15, 17-18 มกราคม 2556 โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครองนักเรียน, คณะศึกษานิเทศก์, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ....
การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.หนองห้างฉวีวิทย์ กลุ่ม 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2556 อ่าน 56230]
การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.หนองห้างฉวีวิทย์ กลุ่ม 6 Create by... Supervisor Upit Muanthong ....
การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.หนองบัวทองฯ กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2556 อ่าน 56220]
การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.หนองบัวทอง กลุ่ม 5 Create by... Supervisor Upit Muanthong ....
การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2556 อ่าน 56221]
ประธานในการประชุมโดย ผอ.สพป.กส.3 นายครรชิต วรรณชา และรองผอ.สพป.กส.3 ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะศึกษานิเทศก์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 อ่าน 56225]
นายครรขิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ....
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2556 อ่าน 56228]
.......
Happy New Year 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2556 อ่าน 56352]
In the New Year, we wish you the best year you’ve ever had, and that each New Year will be better than the last. May you realize your fondest dreams and take time to recognize and enjoy each and....
Happy New Year 2013 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2556 อ่าน 56226]
Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness. - ขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุข สดใ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 49] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85