คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม การสอบ O-Net จาก สพฐ เยี่ยมชมสนามสอบ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2556 อ่าน 2028]
คณะกรรมการ กำกับ ติดตาม การสอบ O-Net จาก สพฐ เยี่ยมชมสนามสอบ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมโดยมี นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กส.3 และคณะ ให้การต้อนรับ มีนักเรียนจากกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 จำนวน 13 โรงเรียน ....
การดำเนินการทดสอบ O-NET 2555 คณะกรรมการนำส่งแบบทดสอบสู่สนามสอบโดยศึกษานิทศก์ สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2556 อ่าน 1860]
คณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการส่ง - รับแบบทดสอบสู่สนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 ....
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 อ่าน 1629]
.......
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 อ่าน 1591]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.นาขามวิทยา ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ นำโดย ศน.ภูนัย ภูถาวร Create by.. Supervisor Upit Muanthong....
นิเทศเต็มพิกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2556 อ่าน 2287]
นิเทศติดตาม ตามมาตรการของเขตพื้นที่....
ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3. เพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบ O-NET 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2556 อ่าน 1645]
งานวิจัยฯ ได้เชิญคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 โดยมีท่าน ผอ.สพป.กส.3 ท่านครรชิต วรรณชา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ท่านรองฯ ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ และคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการท....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแถลงข่าวการจัดชกมวยมหากุศลหารายได้พัฒนา ค่ายลูกเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 อ่าน 1803]
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ และนายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส.๓ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการเขตฯ ผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สื่อข่าว ฯ....
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 อ่าน 1445]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.บ้านบึงทอง คำโพนทองฯ แก้งเดื่อ 21-25 ม.ค. 56 Create by..Supervisor Upit Muanthong.......
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่ม 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1503]
การนิเทศ ติดตามการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET และการใช้Tablet ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.บอนเขียว สุขเจริญ บ้านคุย วันที่ 21-25 มกราคม 2556 Create by..Supervisor Upit Muanthong....
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถั [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2556 อ่าน 1746]
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ภายนอกรอบสาม สพป.กส.3 ร.ร.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย ศน.ภูนัย ภูถาวร Create by..Supervisor Upit Muanthong....
นิเทศเต็มพิกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 2167]
ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น 10 ประการ ของสพฐ.....
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) จัดงานมหกรรมวิชาการ "ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 อ่าน 2340]
ว้นพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง) พร้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ"ภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเห....
นิเทศติดตามเพื่อรองรับการทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้Tablet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1647]
นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อทดสอบระดับชาติ O-NET และการใช้ Tablet ของนักเรียนชั้น ป.1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร.หนองฟ้าเลื่อน แจนแลนฯ ชุมชุนแจนแลนฯ กุดค้าวเทพฯ หนองโง้ง สามขาฯ และคำอีห....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สพป. ขอนแก่น เขต ๕ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 1866]
เมือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ศึกษาดุงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ โดยมี ดร. อรรถพล ตรึกตรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริ....
การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2556 อ่าน 2156]
สพป.กส.3 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2556 ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนคำบงพิทยาคม ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 46] กำลังแสดงหน้าที่ 47 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 48] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85