โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1238]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงแรมวันโอวันคลาสสิคอินน์ จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1175]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายสกล คามบุศร์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ....
การสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1117]
สพป.กส.3 จััดสัมมนาผู้้อำนวยการโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือพรมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนร่วม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2556 อ่าน 1127]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเรียนร่วม หลักสตูร"การพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนร่วม" ระหว่างวันที่....
การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : Desirable Characteristic Assessment [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1699]
สำหรับครูที่รับผิดชอบงานวัดประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศ....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 อ่าน 1119]
.......
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.3 รับมอบเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET ป.6 และ ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 อ่าน 1434]
สพป.กส.3 โดย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา, กลุ่มนิเทศฯ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สพป.กส.3 นายครรชิต วรรณชา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผล....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กส.3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 อ่าน 1416]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมวันโอวันคลาสสิคอินน์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดร.สมัคร เยาวกรณ์ ผอ.สกสค. จังหวั....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรม วันโอวัน จังหวัดร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 อ่าน 1308]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรม วันโอวัน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนโรงเรียนเข้าร่วม 52 โรงเรียน....
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้ภาษาอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556 อ่าน 1361]
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้ภาษาอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก....
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ ให้การต้อนรับ และติดตาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2556 อ่าน 1627]
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะ ผู้บริหาร สพป.กส.ทั้ง ๓ เขต คณะผู้บริหาร สพม. ๒๔ ให้การต้อนรับ และติดตาม คณะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556 อ่าน 1193]
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ร.ร. ร่วมงานรดน้ำขอพร เพื่อเป็นศิริมงคล ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2556 อ่าน 1407]
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เข้าร่่วมงาน รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ และนางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด....
บุคลากร สพป.กส.3 ทัศนศึกษาเปิดประตูสู่ ASEAN : Malaysia and Singapore [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2556 อ่าน 1659]
บุคลากร สพป.กส.3 ทัศนศึกษาเปิดประตูสู่ ASEAN : Malaysia and Singapore....
กิจกรรมวันสงกรานต์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 อ่าน 1474]
กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมวันสงกรานต์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 40] กำลังแสดงหน้าที่ 41 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 42] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81