Train the English Teachers Workshop. Teacher's Kit. Kalasin Primary Educational Service Area Office [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2556 อ่าน 2079]
Mr. Kanchit Wannachar; The Director of Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. The Chairman for this "Train the English Teacher Workshop" Yardphueng Meeting Hall, March 7 - 8 , 2013 .. ....
การประชุมปฏิบัติการฯ การจัดทำแบบ ปพ.1 รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556 อ่าน 1548]
การประชุมปฏิบัติการฯ การจัดทำแบบ ปพ.1 รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรม คือครูผู้รับผิดชอบงายวัดและประเมินผล โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 6-10 ผลการทดสอบวัดความรู้ด้านการวัดประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ลำดับที่....
การประชุมเชิงปฏิบัติฯ : การจัดทำแบบ ปพ.1 รุ่นที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2556 อ่าน 1658]
ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื....
พิธีมอบหนังสือ"เสริมปัญญากับทาทาสตีล" [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2556 อ่าน 1372]
นายสนั่น นนทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือ "เสริมปัญญากับทาทาสตีล" โดยมีนายสุนทร บุนนท์ ผอ.โรงเรียนหนองห้างอำน....
การประชุมวิทยากรการอบรม ปพ.1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556 อ่าน 1345]
เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจในการขยายผลฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 โดยงานวิจัยฯ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เ....
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 อ่าน 1674]
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อำเภอกุฉินารายณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 Create by.. supervisor Upit Muant....
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรีย [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 อ่าน 1291]
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬส....
โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สื่อสารผ่านงานเพลง ศิลปินครูบ้านป่า สลาคุณวุฒิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 อ่าน 1834]
โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สื่อสารผ่านงานเพลง ศิลปินครูบ้านป่า สลาคุณวุฒิ....
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา"สื่อสารผ่านงานเพลง"โดยศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 อ่าน 1631]
ท่าน ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา "สื่อสารผ่านงานเพลง" โดยศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ วันที่18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมช่อตะแบ....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2556 อ่าน 1852]
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สพป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบเกียรติบัตรให้กับ(สถานศึกษาพอเพียง)ปีการศึกษา 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2556 อ่าน 1362]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ปีการศึกษา 2555 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)พร้อ....
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ รับการนิเทศฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2556 อ่าน 1853]
ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3 นำโดย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายภูวนาท บัณฑิโต นำคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ ร.ร.นามนราษฎร์ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ซึ่งได้รับการต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง จากผู้อำนวยการโรงเ....
กิจกรรมงานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ ณ วัดป่ารังสีปาลิวัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2556 อ่าน 1916]
งานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ ณ วัดป่ารังสีปาลิวัน บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี วันมรณภาพของหลวงปู่เขียน วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู....
เก็บตก การสอบ O-NET [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2556 อ่าน 1847]
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ เป็นสนามสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แสดงความยินดีกับ นักเรียน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกระโดดไกล ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2556 อ่าน 1522]
วันนี่้ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แสดงความยินดีกับ น.ส.เพ็ญศิริ ขานพิมาย นักเรียนโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราเะห์ ได้รับเหรียญชนะเลิศ เกียรติบัตร... การแข่งขันกระโดดไก....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 40] กำลังแสดงหน้าที่ 41 จากทั้งหมด 80 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 42] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80