การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Norma [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 อ่าน 739]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา "การจัดการศึกษาในยุคปกติรูปแบบใหม่ (Education for New Normal) และการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memor....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 อ่าน 533]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์....
โครงการตรวจหาสารในปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด,คัดกรองสารเสพติด (RE-X-RAY) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 อ่าน 645]
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอห้วยผึ้ง, สถานีตำรวจอำเภอห้วยผึ้ง, สาธารณสุขอำเภอห้วยผึ้ง ดำเนินกิจกรรม "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP๒" ....
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภายยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 807]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 อ่าน 570]
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนหนองแสงร....
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 อ่าน 662]
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ โดยมี นาย....
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราชินีนาถ พระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 อ่าน 595]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมาย ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พรุะบรมราช....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluat [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 อ่าน 1053]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring Evaluation System of National Strategy and Country Reform:eMENSCR) ระหว่างวันที่ ๓....
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 อ่าน 614]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม. 2563 ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป. ....
พิธีเปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 อ่าน 613]
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีเปิด “โครงการปลูกป่า....
พิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการสร้างบ้าน "สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน" อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 อ่าน 705]
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓,นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน หนองสระพัง อ.คำม่วง จ.กา....
การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 อ่าน 740]
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ก....
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 อ่าน 834]
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. ก....
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 725]
การประชุมติดตามรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ข่าวโรงเรียน.... เพื่อรับทราบนโยบาย นำสู่สถานศึกษา จัดการเรียน การสอน การปฏิบัติในด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อไป....
การประชุม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อ่าน 784]
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียน:สะท้อนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85