ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 อ่าน 534]
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เปิดกรวยดอก....
โครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (รุ่นที่ ๑-๘) หัวข้อ วิทยาการคำนวณ (Unplugged Computer Scie [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 อ่าน 711]
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (รุ่นที่ ๑-๘) หัวข้อ วิทยาการคำนวณ (Unplugged Compu....
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร "ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 อ่าน 684]
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร "ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ณ ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 อ่าน 490]
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประะานการประชุมฯ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเรนท์ จาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาะิก....
การอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN และวิทยากรท้องถิ่น LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 อ่าน 584]
....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึก [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 อ่าน 781]
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นาย สุนทรา หันชัยศรี,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะประธานกลุ่มสถานศึกษา,ผู้บริหารสถ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 อ่าน 621]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้เอมคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วัน....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานฌาปนกิจ ดร.รัฐศาสตร์ พานิชย์พงศภัค ผอ.ร.ร.เอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 อ่าน 784]
....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการรับมอบสี จาก บริษัท ทีโอเอ เพ็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 อ่าน 654]
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการรับมอบสี จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ท่านประจักษ์ คุณละออ ตั้ง....
การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 656]
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "ชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โด....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 อ่าน 648]
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประเมินครูผู้เสนอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards โดยมี คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก....
กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 อ่าน 598]
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน การดำเนินกิจกรรม "รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา" โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ "ภูอ้อมเกม [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 อ่าน 831]
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาวงพิทย....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2562 อ่าน 700]
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 อ่าน 784]
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประะานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ณ สนามโรเร....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 81 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81