นิเทศฯ การพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 นาคู [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 อ่าน 1862]
นิเทศฯ การพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 นาคู วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 ....
การนิเทศติดตามนโยบายการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 อ่าน 1058]
การนิเทศติดตามนโยบายการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2556 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ร.ร. ชุมชนแจนแลนราษำร์บำรุง ร.ร.แจนแลนวิทยา 17 มิถุนายน 2556 Create by.. Supervisor Upit Muanthong....
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนตามนโยบายจุดเน้น 10 ประการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1090]
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนตามนโยบายจุดเน้น 10 ประการ กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ....
สพป.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู" ณ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา อ.กุฉินารายณ์ จ.ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2556 อ่าน 1212]
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมโครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู"...ณ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วม่โครงการ "สพป.กส.๓ พบเพื่อนครู" ณ ร.ร.บ้านสี่แย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 1107]
วันนี้ ๑๗ มิ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดโครงการ "สพป.กส.๓ พบเพื่อนครู" พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป.กส.๓ ทั้งนี้ นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.จ.กาฬสิ....
การอบรมครูปฐมวัย [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 1107]
สพป.กส.3 จัดอบรมครูปฐมวัย โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" รุ่นที่ 1,2 จำนวน 30 ร.ร. ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง....
การประชุมสัญจรของเขตพื้นที่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556 อ่าน 1142]
สพป.กส.3 ออกสัญจรให้บริการแก่คณะผู้บริหารและคณะครู กลุ่มสถานศึกษาที่ 8,9....
นิเทศการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 10 ประการ ของ สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556 อ่าน 1698]
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายขับเคลื่อน จุดเน้น 10 ประการ ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 โดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ....
inspiring science workshop year 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 อ่าน 1413]
อบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น inspiring science workshop year 2....
การอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 1186]
สพป.กส.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการจัดการเเรียนการสอน ให้กับคณะครูชั้นป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 400 กว่าคน ที่ห้องประชุมช่อตะแบก มรภ.กาฬสินธุ์....
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 อ่าน 991]
.......
การสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 อ่าน 1176]
.......
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1181]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ณ โรงแรมวันโอวันคลาสสิคอินน์ จ.ร้อยเอ็ด [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1133]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายสกล คามบุศร์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และ....
การสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1067]
สพป.กส.3 จััดสัมมนาผู้้อำนวยการโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือพรมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 38] กำลังแสดงหน้าที่ 39 จากทั้งหมด 80 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 40] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80