ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 อ่าน 1809]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และพบปะเพื่อนครูที่เข้าอบรบในครั้งนี้....
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 อ่าน 2115]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายอภิเชษฐ์ พาลี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ระหว่า....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 อ่าน 1859]
เมื่อวัน่ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ เป็นประธานฯ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬ....
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 1742]
.......
ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2557 อ่าน 1603]
.......
ประชุมเตรียมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 อ่าน 1600]
.......
พิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 2918]
.......
Meeting Director group 7 Namon district of Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1798]
Mr.Apichet. Palee Deputy Director Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 is Chairman of Meeting Director of group 7 Namon district Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 at N....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 1640]
.......
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 1596]
.......
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 1511]
.......
ผอ.สพป กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ ร่วมเข้าเฝ้าารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557 อ่าน 2591]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเข้ารับสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเแลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา" และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระล....
อบรมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วู๊ดแบด 2 ท่อน [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1801]
อบรมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วู๊ดแบด 2 ท่อน....
รวมภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2556 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1585]
รวมภาพกิจกรรมกีฬานักเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2556....
การนิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของกลุ่มสถานศึกษาที่1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2557 อ่าน 1479]
คณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสถานศึกษที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง ซึ่งประกอบด้วย 1.นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา ประธาน....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 33] กำลังแสดงหน้าที่ 34 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 35] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85