ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 1324]
.......
การศึกษาดูงานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 1333]
.......
นักเรียนตัวแทนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เข้าพบและขอพร ผอ.สพป. [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 อ่าน 1447]
.......
การจัดกิจกรรมรณรงณ์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพยาติดโลก (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1811]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต๓ ได้การจัดกิจกรรมรณรงณ์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพยาติดโลก พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗....
ประชุมการดำเนินการบริหารงบประมาณ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1342]
.......
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1448]
.......
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 อ่าน 1421]
นายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับจังหวัด ในการนี้สำ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2557 อ่าน 1907]
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ....
การปัจฉิมนิเทศข้าราชการครู ลูกจางประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2557 อ่าน 2203]
นายครรชิต วรรณชา ผอ สพป กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ สพป กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ทวยลี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่ ในการป....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557 อ่าน 1935]
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2557 อ่าน 1614]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 เพื่อหาผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการ 4 ด้าน ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 อ่าน 1770]
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด โดยมีผู้บริหาร สพ่ป.กส.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ....
ร่วมงาน "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 อ่าน 1746]
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงาน "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" และให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวั....
การมอบผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557 อ่าน 1674]
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส.๓ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เืพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิน....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในสถานศึกษาฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 อ่าน 2073]
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีพัสดุ ในสถานศึกษา นางมยุรี ดลเพ็ญ ผอ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 34] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85