เตรียมสถานที่งานกีฬานางฟ้าเทวดาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2557 อ่าน 56223]
นำโดยประธานกลุ่ม 7 ท่านอนันต์ รุ่งเรือง และผู้บริหารรวมทั้งบุคคลากรทางการศึกษาเตรียมสถานที่งานกีฬา นางฟ้าเทวดาเกมส์ ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาฬสินธุ์....
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2557 อ่าน 56222]
.......
รณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ สพฐ. สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 อ่าน 56223]
ด้วย สพฐ. ได้กำหนดให้ สนง.เขตฯ สถานศึกษา ในสังกัด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม ๑๒ ประการ รายละเอียดดังไฟล์ ที่กำหนดไว้ ....
การออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 อ่าน 56222]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ....
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ "เมืองนางฟ้าเทวดาเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 อ่าน 56223]
....
ร่วมงานการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน "นามนเกมส์" อ. นามน จ.กาฬสินธู์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2557 อ่าน 56223]
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอนามน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา นักเรียน "นามนเกมส์" ณ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมพ....
การแข่งขันวิ่ง ๓๑ ขาสามัคคี ปี๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 56224]
นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้นายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดการแข่งขันโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๕ โรงเรียน ๑.โรงเรียนสงเปลือยว....
ตรวจผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ ผู้แทนข้าราชการครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 อ่าน 56225]
....
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 56223]
.......
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2557 อ่าน 56223]
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสาน จันทร์สว่าง รอง ผอ.สพป.กส. ๓ ประธานการอบรมฯ ประกอบพิธีถวายสักการะ เปิดกรวย นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ร่วมชมวิดีทัศน์ โดยมี ผู้บ....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 อ่าน 56224]
.......
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย ๘ ประการ ของ สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 56227]
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพ่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ โรงแรมมุกดา....
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมกับศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มสถานศึกษา [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2557 อ่าน 56223]
.......
การอบรมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 อ่าน 56226]
.......
การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2557 อ่าน 56223]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 31] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85