ผอ.กาฬสินธู์ เขต ๓ เป็นประธานการดำเนินโครงการ "สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครู" กลุ่มสถานศึกษาที่ ๒ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 อ่าน 497]
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู บุคากร กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๒ อำเภอนาคู ตามโครงการ “สพป.ก....
ผอ.สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงวฆ์ กล่มส [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 อ่าน 433]
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐ นง นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม รอง ผอ.สพป.กส.๓ (ทั้ง ๔ ท่าน)คณะผอ.กลุ่ม สพป.กส.๓ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๒ อ.นาคู ร่วมทำบุญ....
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พบเพื่อนครูกลุ่มสถานศึกษา ที่ ๓” [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 อ่าน 475]
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรับศีล ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทธรรม พร้อมคณะฯ และให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึก....
โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส. กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ณ สพป. กาฬสินธุุ์ ้เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 อ่าน 415]
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สพป. กาฬสินธู์ ้เขต ๓ โดย นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้บริหาร สพป.กส. ๓ กำหนดจัดกิจกรรม ๕ส. และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการรวมพลังสร้างจิตสำนึกทำความดี รักสามัคคี....
การประชุมใหญ่สามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ และการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลส [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 อ่าน 429]
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ มอบนโยบาย ในการประชุมใหญ่สามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ และการอบร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ข้าราชกาารครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 อ่าน 491]
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส.๓ มอบหมาย ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. กส.๓ เป็นตัวแทน ชาว สพป.กส.๓ วางหรีดเคารพศพ เป็นประธาน สวดอภิธรรมศพ นายธนโชติ. โคตรลาคำ ครู รร.ห....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 อ่าน 548]
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการปะชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องเรียนรวม ๒ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยก....
ภารกิจ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มสถานศึ [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 อ่าน 525]
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม ประชุมรับทราบปัญหา ตรวจสถาพบริเวณ อาคารสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านโนนค้อ,นาทันวิทยา,หนองสระพังวิทยาคาร,คำม....
โครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว” [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 อ่าน 499]
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานโครงการ ส่งเสริมการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว” โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ....
โครงการ ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ “หนุนครอบครัวปลอดภัย” ร่วมใจเข้าวัด วันจ้นทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดหน [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 อ่าน 424]
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ และคณะบุคลากร.ใสสังกัด ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเติมบ....
สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ดำเนินกิจกรรม ไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล ทำบุญเลี้ยงพร ตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 อ่าน 489]
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินกิจกรรม ไว้พระสวดมนต์รับศีลทำบุญเลี้ยงพร ตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้การต้อนรับ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กส. ๓ และ ดร.วิ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 อ่าน 581]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ มอบหมาย ให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, ดร.อารยันต์ แสงนิกุล รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 อ่าน 569]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวา ๐๗.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล,นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ นำคณะบุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีฯ วันคล้ายวัน....
พิธีส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ร้านกาแฟ "กาแฟเสรีไทย" ณ โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 อ่าน 715]
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ "กาแพเสรีไทย" โดย นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงาน "ร้านก....
การประชุมปฏืบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 อ่าน 710]
ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ประธาน ได้บรยายพิเศษในห้วข้อ " สิทธิประโยชน์ที....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85