การแข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี11 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 อ่าน 1383]
เมื่อวันที่19ธันวาคม 2558 ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน2โรง ได้แก่ โรงเรี....
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์) [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558 อ่าน 1272]
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเรืองปัญญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
This vidio is about bike for dad by mrthiti [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2558 อ่าน 1756]
This vidio is about bike for dad by mrthiti....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2558 อ่าน 1534]
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กส.๓ นำคณะข้าราชการ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 อ่าน 1538]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" โดยใช้กิจกรรมชื่อ "ปั่นต....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เชิญประชุมการจัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "ปั่นตาม [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 อ่าน 1265]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" โดยใช้กิจกรรมชื่อ "ปั่นต....
lสพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรม "BIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ ....โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "ปั่นตามรอยพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 อ่าน 1376]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม สพป.กส. ๓ โดยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมทั้งกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียนตาม โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 อ่าน 1312]
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าานให้นักเรียนตาม โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." หลังที่ ๒๕๒ เฉลิมพ....
ประมวลภาพสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 1245]
ประมวลภาพสอบครูผู้ช่วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 อ่าน 1211]
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายภาพกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" ณ ห้องประช....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 อ่าน 1204]
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส.๓ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับมอบผ้าห่มจาก บริษัท มูฟวี่พาร์ทเนอร์ จำกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 อ่าน 1478]
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤสจิกายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติร่วมรับมอบผ้าห่ม จากตัวแทน และคณะกรรม....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart OBEC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 อ่าน 1309]
เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการสำนักงาน ด้วยระบบ Smart OBEC ในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป เช่น งานทะเบียนหนังสือราชการ/ งานการรับ-ส่งหนังสือรชการ/ งานการบันทึกเสนอสั่งการ/ งานขออนุญาตไปราชกา....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับการตรวจติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19 พ.ย 58 [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 อ่าน 1336]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับการตรวจติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"19 พ.ย.2558....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558 อ่าน 1541]
เเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิากยน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม แจ้งข้....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 22] กำลังแสดงหน้าที่ 23 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 24] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85