สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับ และรับนโยบาย ผู้ตรวจราชกา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 อ่าน 1489]
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาปรมาณ ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ติดตาม ซึ่งได้มาตรวจราชการ มอบนโยบาย และติดตา....
รับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 อ่าน 1468]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ....
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 อ่าน 5714]
1.หนังสือนำส่ง การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ 2.แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักานเขตพื้นที่การศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 อ่าน 1499]
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลาประมาร ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก สพฐ. พร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559 อ่าน 1893]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมรวมพลังวันครู ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด....
ผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2559 อ่าน 1563]
ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร สพป.กส. ๓ ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร ในสังกัด เข้าขอพรปี ใหม่ ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ .......
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 อ่าน 1668]
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ โดยมี ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 อ่าน 1297]
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม หยาดผึ้ง สพป.กส. ๓....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๘ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2558 อ่าน 1458]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กส. ๓ เป้นประธานการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ของผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด ณหอประชุม สพป.กส.๓ ....
ช็อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ลดภาษี ๑๕,๐๐๐ บาท" [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 อ่าน 1646]
รายละเอียดเป็นอย่างไร มาดูกัน....
เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬานักเรียน สนาม "โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2558 อ่าน 1795]
น.ส. เบญจา อุ่นประเดิม น.ส. แอนนา ปัทมารัง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ สพป.กส. ๓ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ คณะครู นักกีฬา นักเรียน ณ สนามโรงเรียนสมเด็จประชานะุเคราเะห์ อ่.สมเด็จ จ.ก....
เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬานักเรียน สนาม "วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพนิชยการ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558 อ่าน 1527]
น.ส.เบญจา อุ่นประเดิม น.ส.แอนนา ปัทมารัง เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา สพป.กส. ๓ เดินทางเยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ คณะครู ผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักเรียน ฯลฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม....
่สนามแข่งขัน โรงเรียน "หนองแสงวิทยาเสริม" [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558 อ่าน 1550]
นายภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ เป็นประธาน เยี่ยมชม เป็นกำลังใจ ให้คณะกรรมการ นักเรียนนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนหนองแส....
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนต้านยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 1344]
ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 11 "สมเด็จเกมส์"....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ การแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ "สมเด็จเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558 อ่าน 1475]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ "สมเด็จเกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ และโรงเรียนในสังกัด กลุ่มการศึ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 23] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85