พิธีส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวิศึกษาเอกชน สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓ กับ สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2559 อ่าน 1564]
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อม ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ๑ - ๒ ส่งมอบงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัด ให้กับ สนง. อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมอาค....
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559 อ่าน 1491]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง โดยมีนายธนาดุล พาลี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธ....
ร่วมงาน "KASIN OPEN HOUSE" เมือบ้านเฮาเว้าเรื่องดี ...ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธู์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2559 อ่าน 1460]
จังหวัดกาฬสินธู์ กำหนดจัดงาน "KALASIN OPEN HOUSE" ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริมปาว จ. กาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานเมื่อวันที่ ๑๓ พ....
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 อ่าน 1751]
การประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) ประจำปี 2559 ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ แก่ผู้บริหารโร [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2559 อ่าน 1756]
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร และโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบร....
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1849]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559 ขึ้นเพื่อพัฒนาและคัดเลือกโรงเรีย....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 2577]
นายสนุทรา หันชัยศรี รอง.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยียมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 1417]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ได้พบปะคณะวิทยากรลูกเสือและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 1548]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายนายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศก์และติดตามประเมินผล ประธานในพิธี การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) พร้อมด้วยดร.สัจจา ฝ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2559 อ่าน 1278]
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางกา....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2559 อ่าน 1651]
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สมศรี สุ่มมาตย์ ผอ.ร.ร.หนองอีบุตรไพรเวทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำพิธีบรวงสวงศาลพระภูมิ พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวขอพร [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 1410]
วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีบรวงสวงศาลพระ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแนว [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 อ่าน 1433]
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต: ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 1692]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ภาสกร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 1287]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 21] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85