การประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง "จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๖๐ และการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 อ่าน 1660]
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาห....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์พัฒนากระบวนการคิด รุ่นที่ ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 อ่าน 1599]
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมโร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาในเขตรวจราชการที่ ๑๒ (Clus [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2559 อ่าน 1669]
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ,ผอ. กลุ่ม ในสั....
ประมวลภาพ โครงการ "ทสม. น้อยร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน" รุ่นที่ ๒ ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 อ่าน 1636]
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายอโณทัย ธรรมกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ทสม. น้อยร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน" รุ่นที่ ๒ ภายในกิจกรรมเฝ้....
โครงการวางแผนการบริหารอัตรากำลัง "โดยการจัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางการวางแผนอัตรากำลัง" เพื่อรองรับการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 อ่าน 1721]
เมื้อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานเปิดโครงการการวางแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา "โดยการจัดทำข้อมูลการกำหนดแนวทางก....
โครงการ ทสม.น้อย ร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน รุ่นที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2559 อ่าน 1538]
โครงการ ทสม.น้อย ร้อยดวงใจ จัดการขยะในโรงเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส.เขต3....
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ร [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2559 อ่าน 1603]
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร. ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รุ่นที่....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2559 อ่าน 1446]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ่โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ....
โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 1248]
นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ อบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellencกe Service) [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 อ่าน 1252]
นายภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ ของบุคลากรในสังกัด (Excellence Service) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัดให้การต้อนรับ แ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ตามกลยุทธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 อ่าน 1332]
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื....
lสพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2559 อ่าน 1323]
เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ "วันแม่แห่งชาติ" สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง. ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 อ่าน 1764]
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานพิธีฯ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด สพป.กส. ๓ โดยพร้....
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559 อ่าน 1937]
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผุ้บริหารโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 อ่าน 1727]
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนค่ายลูกเสือ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือ บุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดย ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 19] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85