สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการนโยบาย " [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 อ่าน 894]
ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในวันอังคา....
สพป.กส.3 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 อ่าน 828]
สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ้มเวลารู้" วันที่ 23 กุมภาพัรธุ์ 2559....
สพป. กาฬศินธุ์ เขต ๓ ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ และ สพป.ประจวบคีรีขันธุ์ เ [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2559 อ่าน 854]
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ณ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำทีมโดย ท่าน ผอ.ครรชิต วรรณชา ศึกษาดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2559 อ่าน 711]
สพป.กาฬสินธุ์ เข 3 นำทีมโดยท่าน ผอ.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะเข้าศึกษากดูงาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 อ่าน 970]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รับสมัครครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษหรือกรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 1/2559....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบจักรยานพระราชทาน แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๔ คัน [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 อ่าน 779]
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานมอบจักรยานพระราช แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๓๒ แห่ง จำนวน ๔๔ คัน ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง อ.ห้วยผึ....
การแข่งขัน สพฐ. เอ.พี ฮอนด้าวิ่ง 31 สามัคคี ปี 11 ระดับประเทศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2559 อ่าน 855]
ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะ ให้กำลังใจและเยี่ยมชม สพฐ. เอ.พี ฮอนด้าวิ่ง 31 สามัคคี ปี 11โดยมี ผอ.อนันต์ รุ่งเรือง และคณะครูโรงเรียนยอดแกงราษฎร์สงเคราะห์ ให้การต้อนรับเป็นอย....
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559 อ่าน 936]
การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับ และรับนโยบาย ผู้ตรวจราชกา [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 อ่าน 959]
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาปรมาณ ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ติดตาม ซึ่งได้มาตรวจราชการ มอบนโยบาย และติดตา....
รับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 อ่าน 920]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ....
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 อ่าน 5024]
1.หนังสือนำส่ง การทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ 2.แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙) ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักานเขตพื้นที่การศึกษ [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 อ่าน 887]
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลาประมาร ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก สพฐ. พร....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559 อ่าน 1297]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมรวมพลังวันครู ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ โดย ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด....
ผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด เข้าขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2559 อ่าน 1025]
ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร สพป.กส. ๓ ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร ในสังกัด เข้าขอพรปี ใหม่ ๒๕๕๙ ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ .......
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 อ่าน 1041]
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ โดยมี ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78