ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เนื่องในวั [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 อ่าน 56207]
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา ทำบ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 อ่าน 56205]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พานาย อำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ร.ร.นางามวิทยา อ.นาคู จ.....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 อ่าน 56208]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พานาย อำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ร.ร.นางามวิทยา อ.นาคู จ.....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2560 อ่าน 56208]
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย์ฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2560 อ่าน 56208]
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด พร้อมกันร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการแสดงความจง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานแสดงความยินดีกับ ท่านรอง ผอ.สพป.กส. ๓ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายฯ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 อ่าน 56207]
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขค ๓ พร้อมคณะฯ เดินทางสู่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ส่ง นายธนาดุุล พาลี รอง ผอ.สพป.กส. ๓ เพื่อดำรงตำแหน่งทาง สพป.กส. ๒ โดยได้ร....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานงานวันครู กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕,๖ ณ ร.ร.กุฉินายรายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 อ่าน 56212]
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานงานวันครู กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔,๕,๖ อำเภอกุฉินารา....
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุ แก่สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ปี [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 อ่าน 56206]
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุแก่สถานศึกษาที่เป็นหน่ว....
ผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติใน การรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดั [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อ่าน 56206]
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชูทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อ่าน 56210]
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนดงสวนพัฒนา อ.....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 อ่าน 56207]
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ในเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประุชุมศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ โรงเรียนค่ายลูกเสื....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลกร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศา [นำเข้าเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559 อ่าน 56208]
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีส่งมอบนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 อ่าน 56207]
เมื่อวันที่ ๑๕ ะันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เรียนรวมโรงเรียนขนาดใหญ่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษา ที่ ๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 อ่าน 56205]
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา โดยประธาน น....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พบปะ ให้คำแนะนำ มอบนโยบาย แจ้งระเบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 อ่าน 56207]
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวินชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พบปะ ให้คำแนะนำ มอบนโยบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อมกฎหมาย....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 16] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85