การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 814]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เยี่ยมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)ได้พบปะคณะวิทยากรลูกเสือและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ....
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 อ่าน 908]
ดร.ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้นายนายภูวนาท บัณฑิโต ผอ.กลุ่มนิเทศก์และติดตามประเมินผล ประธานในพิธี การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. ) พร้อมด้วยดร.สัจจา ฝ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2559 อ่าน 681]
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางกา....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการสำห [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2559 อ่าน 802]
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. สมศรี สุ่มมาตย์ ผอ.ร.ร.หนองอีบุตรไพรเวทย์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้จ่ายงบ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ทำพิธีบรวงสวงศาลพระภูมิ พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวขอพร [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 752]
วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ร่วมพิธีบรวงสวงศาลพระ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และตามแนว [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 อ่าน 764]
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม ทำความเข้าใจ ....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต: ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 938]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ภาสกร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 อ่าน 745]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 อ่าน 838]
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยกลุ่มอำนวยการ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ....
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นควา [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 อ่าน 884]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างว....
การนิเทศติดตามการดำเนินงานนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนนำร่องขนาดเล็กและ DLTV. [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 อ่าน 824]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 จะดำเนินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนต้น (เดือนพฤษภาคม 2559 - เดือน กรกฏาคม 2559) ดังนี้ ....
คณะกรรมการดำเนินการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้น [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2559 อ่าน 844]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยคณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ ๓ /๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชุมชนโพนวิท....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการตรวจและประเมินผล ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 อ่าน 991]
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินลูกเสือฯ ได้ดำเนินการตรวจขั้นปฏิบัติการ และประเมินผล ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ โดยมี คณะกรรมการฯ ดังนี้ ๑. นาง....
สพป. กาฬสินธุ์ เขค ๓ รุดเยี่ยมนักเรียนได้รับอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษา พลิกคว่ำ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 อ่าน 1006]
วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ดร. ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นตัวแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ รุดเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยา จ.สกลนคร ที่ประสบอุบัติเหตุรถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษา....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรม โครงการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 อ่าน 1126]
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ครรชิต วรรณชา ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น (เขตสุจริต) ณ ห้องประชุมหยาดผ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14 จากทั้งหมด 78 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 15] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78