สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs " [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 อ่าน 1150]
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs" ณ บริเวณอาคาร สพป.กาฬสินธุ์....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ งาน "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ" อ.เขาวง จ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 อ่าน 1044]
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน งาน “เทศกาลผู้ไทนานาชาติ” ณ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อม....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหาทุนมอบแก่เด็กนักเรียน "รินน้ำใสใสจากใจผู้ใหญ่ ส [นำเข้าเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 อ่าน 2169]
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "รินน้ำใสใส จากผู้ใหญ่ สู่หัวใจเด็กขาดแคลน" เพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนโครงการสร้างบ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ุ เขต ๓ เป็นประธานพิธีวางเสาเอา เสาโท โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 อ่าน 2033]
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีวางเสาเอก เสาโท โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เพื่อมอบให้เด็กชายภัทรพล คนข....
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้ารชการครู และบุคลากรทรางการศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 อ่าน 958]
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม " คณะกรรมการประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุค....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดำเนินการ "การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน" [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 อ่าน 823]
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการดำเนินการ “การสรรหาและเลือก สรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนคำบงพิท....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ "การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป" ตำแห [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 อ่าน 930]
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป" ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่....
คณะผู้บริหาร บุคลากร สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดา นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 อ่าน 833]
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌาปนกิจศพมารดา นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อม นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สหป.กาฬสินธุ์ เข....
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โครงการ "ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดสมบูรณ์ในแหล [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 อ่าน 738]
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ "ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์" ณ ....
ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 อ่าน 1034]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกีบรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ร.ร.ค่ายลูกเสือบุร....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.เอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กา [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 อ่าน 1162]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เอกปัญญาเกมส์" ณ สนามกีฬา ร.ร.เอกป....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกด สพป.กาฬสินธุื์ เขต 3 ประจำเดือนกุม [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 อ่าน 913]
เมื่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประะานการประชุมเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "แพรวาเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560 อ่าน 1075]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขค 3 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด "แพรวาเกมส์" โดยมี ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูรประภาพ นายอำเภอค....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากร ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เนื่องในวั [นำเข้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 อ่าน 1048]
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายวันชาติ บัวสิงห์ นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา ทำบ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬส [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 อ่าน 957]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ พานาย อำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ร.ร.นางามวิทยา อ.นาคู จ.....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 82 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82