ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 อ่าน 56231]
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖๗ จ. ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 อ่าน 56336]
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการจัดงานทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 อ่าน 56236]
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็น วันชาติ ซึ่งพ่อ นับว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เหมาะเป็นอย่างยิ่งที....
การประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ครั้งที่ ่๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 อ่าน 56338]
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด เปฺ็นการประชุมครึ้งที่ ๙/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อ....
สพป. กาฬสินธุ์ ่เขต ๓ ให้การต้อนรับ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กส. ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 อ่าน 56361]
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และเดินทางมารับตำแห....
คณะ บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 อ่าน 56353]
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" ตาม นโยบายของ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.รัก....
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference " [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 56224]
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กส. ๓ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลติ้อ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 อ่าน 56225]
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และโรงเรียนกุดปลาเค้าราษฎร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 56225]
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. ภัณฑรักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี ดร....
สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 อ่าน 56238]
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการคร....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป. กาฬสินธุ [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผ....
คณะผู้บริหาร และบุคลากร สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพร [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560 อ่าน 56226]
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๑.๐๐ น. ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างฯ บุคล....
สพป.กาฬสิืนธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 อ่าน 56226]
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายลูกเสือบุรี พรหมลักขโณ อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสิ....
สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดพิธีถวายความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 อ่าน 56227]
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ จัดพิธีถวายความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ รวมใจคณะผู้บริหาร บุคลากร ในสังกัด ให้มีค....
ผอ.สพป.กาฬสินธู์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน โครงการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 อ่าน 56233]
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. วันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนาย....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 12] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85