สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ ให้การต้อนรับ/รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประ [นำเข้าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 อ่าน 56229]
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดย ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓, นายสุนทรา หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ค....
การประชุมครูผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 อ่าน 56238]
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ ผ่านระบบ Tele Conferrence โดยมี ดร.ปิยพง....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สถานศึกษาในสังกัด [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 อ่าน 56234]
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และแก้ไขปัญหาโรงเรียนเรียนร่วม ณ ร.ร.บ้านน้ำปุ้น และ ร.ร.บ้านพรหมสว่....
ผอ.สพป.กาฬสินธุื เขต ๓ ร่วมการฌาปนกิจศพ คุณยายเพ็ญแข จรัสแผ้ว [นำเข้าเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 56233]
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลติ้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมการฌาปนกิจศพ คุณยายเพ็ญแข จรัสแผ้ว ข้าราชการบำนาญ ภรรยา นายสนธิ์ จรัสแผ้ว อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ(ภาคประชาชน) ใน กศ....
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 อ่าน 56245]
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.3 ดำเนินการประชุม บุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ ได้ร่วมโครงกา....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ณ โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 อ่าน 56246]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ระหว่าง วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดก....
Link การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2560 [นำเข้าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 อ่าน 56466]
Link สำหรับโรงเรียนบันทึกข้อมูลการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 ตามข้อมูลการตรวจราชการ ผ่านระบบ Google Form ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/tIax8tCcKhIpfRN73 ดำเนินการได้....
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยทาน รับศีลฟังธรรม สืบสานประเพณ [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 56466]
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์, นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ....
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "เมืองสามอ่างเกมส์" [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 อ่าน 56349]
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “เมืองสามอ่างเกมส์” สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ “เมืองสามอ่างเกมส์” ประจำ....
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ณ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 56475]
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ณ อาารอเนกประ สงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เ....
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานร้บชมการประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหา [นำเข้าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2560 อ่าน 56451]
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานรับชมการประชุมผ่านระบบ Conference พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ....
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 56222]
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานเปิดการปรชุมเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กส. ๓ โดยมี ดร.ปิยพงศ์ ส....
การรับชมการประชุมวิดีโอคอนฟาเรนท์ รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 อ่าน 56345]
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบค....
การคัดเลือกและประ่เมินผลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า "Obec [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 56236]
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลท....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วิทยาลัยเทคนิค [นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 อ่าน 56352]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะฯ บุคลากรในสังกัด เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญ....
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 11] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85