ผอ. สพป.กส.3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 อ่าน 56205]
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ. สพป.กส.3,ผอ.กลุ่มงาน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ และ ผอ. สพป.กส.3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเ....
นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประกอบพิธีบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตร [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 อ่าน 56208]
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานประกอบพิธีบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.ส....
นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 อ่าน 56206]
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ,คณะศึกษานิเทศก์ ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ....
งาน “เปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ซตวรรษที่ 21” ณ โรงเรียนบ้านนาคู พิธีลงนามข้อตกลง(MOU“ ณ วิทยาลัยการอา [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 อ่าน 56209]
วันที่ 23 มกราคม 2564 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21” The grand opening of academy to....
การประชุมรับนโยบาย จาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 56207]
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓,ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.๓,น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมรับนโยบายการขั....
ร่วมการประชุมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 56205]
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพ.ฐ.” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บ....
กิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โรงเรียนสังคมพัฒนา อ.นามน [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 56207]
ันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป. กส.....
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ กลุ่สถานศึกษาที่ ๒/๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 อ่าน 56206]
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,ดร.วิภา สายรัตน์,นายมนตรี จันทรวงษ์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา....
การประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." สพป. กาฬสนธุ์ เขต ๓ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 อ่าน 56206]
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพ.ฐ.” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล....
การแข่งขันกีฬา เชื่อมสัมพันธ์กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔,๕,๖ อ.กุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 อ่าน 56206]
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาก....
การประชุมกลุ่มสถานศึกษา ที่ ๔,๕,๖ อ.กุฉินารายณ์ [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 อ่าน 56205]
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงษ์,นายมนตรี จันทรวงศ์,ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ. สพป. กส.๓ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา....
การประชุม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 อ่าน 56206]
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากร ผ่านระบบวิดีโอ คอนฟาเรนท์ โดย นายอัม....
การประชุมแถลงผลงานการปฏิบัติรงานาชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบนโยบาย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [นำเข้าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 อ่าน 56208]
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแถลงผลงการปฏิบัติงานราชการในรอบปี ๒๕๖๓ ของกลุ่มงาน ใน สพป.กาฬสินธุ์ ....
ผอ.สพป.กาฬสินธํุ์ เขต ๓ นำคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร " [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 อ่าน 56207]
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะ ผอ.กลุ่มงาน /หน่วย บุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดรับศีล ฟังธรรม ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตา....
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ เราทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์“ [นำเข้าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อ่าน 56206]
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์” พร้อม รอง ผอ.สพป.กส.๓ คณะผู้บริหารสถานศึ....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 85 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85