แบบขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 50483]
.......
แบบขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2557 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 อ่าน 50787]
.......
ตรวจสอบข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต [นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 อ่าน 48097]
ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต....
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 [นำเข้าเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555 อ่าน 48895]
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3....
สรุปนักเรียน2555 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2555 อ่าน 47964]
สรุปนักเรียน2555 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม....
การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 30 เม.ย. 2555 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2555 อ่าน 49641]
จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ....
แบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 อ่าน 48300]
แบบจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554....
เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย(อนุบาล2) [นำเข้าเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555 อ่าน 6406]
.......
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างปี2553 [นำเข้าเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 อ่าน 48537]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างปี2553....
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม [นำเข้าเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2555 อ่าน 51341]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม....
แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 [นำเข้าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2555 อ่าน 47965]
แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2....
สรุปนักเรียน2554 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม(แก้ไข จำนวนครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 11-11-2554) [นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 อ่าน 47926]
สรุปนักเรียน2554 ภาคเรียนที่1แยกกลุ่ม(แก้ไข จำนวนครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 11-11-2554)....
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก [นำเข้าเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553 อ่าน 57868]
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก....
วิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่ [นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2553 อ่าน 60681]
วิทยะฐานะเกณฑ์ใหม่....
ระเบียบ "ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548" [นำเข้าเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2552 อ่าน 70480]
.......
[หน้าก่อนคือหน้าที่ 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 7] 1 2 3 4 5 6 7