เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 10 พ.ย. 2559 อ่าน 5051]
โครงสร้างเครื่องมือการทดสอบ(Test Blueprint) o-net , nt และ Item specification ภาษาไทย ปี 2559 [โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ เมื่อ 27 ก.ย. 2559 อ่าน 2134]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2560 [โดย นางสาวพรรณทิพย์ อิงภู เมื่อ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 246]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 25 พ.ย. 2559 อ่าน 229]
ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี่ยงเด็กพิการเรียนรวม [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 25 พ.ย. 2559 อ่าน 258]
หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 24 พ.ย. 2559 อ่าน 300]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 พ.ย. 2559 อ่าน 277]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 พ.ย. 2559 อ่าน 210]
ตัวอย่างข้อสอบจุดเน้น ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 22 พ.ย. 2559 อ่าน 534]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 437]
แบบประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖(ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๙) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 854]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบะคลากรทางการศึกษา [โดย นางสาวพรรณทิพย์ อิงภู เมื่อ 16 พ.ย. 2559 อ่าน 1305]
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 2 ธ.ค. 2559 อ่าน 87]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ประเมิน พร้อมเยี่ยมชมผลงานการดำเนินโ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 122]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาค
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 110]
ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ ้เขต ๓ นำคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกในกา
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 28 พ.ย. 2559 อ่าน 165]
การประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น เสริมสร้างคุณธรรม
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 28 พ.ย. 2559 อ่าน 126]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
" สนามบินเสรีไทยเกมส์ " ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ. นาคู จ
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอ นาคู เมื่อ 3 ธ.ค. 2559 อ่าน 50]
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2559 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 2 ธ.ค. 2559 อ่าน 65]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงาน โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ่อแก้ว ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 110]
ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 8
รายละเอียด...
[โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 25 พ.ย. 2559 อ่าน 141]
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 25 พ.ย. 2559 อ่าน 154]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 2500]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 3162]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 3455]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 3458]
คู่มือการบริการจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 3 พ.ย. 2558 อ่าน 3633]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สลิปเงินเดือนออนไลน์
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 8369]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 7953]
 
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 655]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 689]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 567]
download ลานกีฬา [อ่าน 530]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 652]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 842]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 1155]
แผน IEP, IIP [อ่าน 12334]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 6328]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 5407]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 5375]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 6645]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 5955]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 7018]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 7732]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 98]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 686]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 365]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 1888]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 2422]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1996]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1929]
ะผยแพร่ผลงานที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1949]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 1884]
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดั [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 2238]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
เทพVS อสูร [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 5 ธ.ค. 2559 อ่าน 4]
ใจเป็นนาย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 4 ธ.ค. 2559 อ่าน 18]
อาเซียนตัวจริง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 4 ธ.ค. 2559 อ่าน 17]
เรื่องที่ใครหลายคนยังไม่รู้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 4 ธ.ค. 2559 อ่าน 25]
... พระราชดำรัสถวายสัตย์ปฎิญาณ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 2 ธ.ค. 2559 อ่าน 49]
“กษัตริย์อัจฉริยะ”!! [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 2 ธ.ค. 2559 อ่าน 54]
Big Cleaning “ทำดี เพื่อพ่อ” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 1 ธ.ค. 2559 อ่าน 64]
พ่อสอนด้วยรักและเมตตา [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 1 ธ.ค. 2559 อ่าน 69]
กุญแจสำคัญในการต่อสู้ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 70]
มีหลักฐาน ต้องกล้า [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 30 พ.ย. 2559 อ่าน 76]
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๗ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย โรงเรียนบ้านโนนค้อ เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 185]
ประกาศโรงเรียนหนองบัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรีย [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 187]
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้อง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 194]
ประกาศโรงเรียนหนองโพนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ห้องเรียน ด [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 พ.ย. 2559 อ่าน 177]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 3990]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 4032]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 3774]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 4021]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 4047]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 4048]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com