ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีท [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 1 มี.ค. 2558 อ่าน 713]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร. [โดย วรการจักรี จำปาลี เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 4103]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห [โดย วรการจักรี จำปาลี เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 643]
โครงการมหกรรมตลาดนัด ผลผลิตทางวิชาการของนักเรียน [โดย อภิสิทธฺ์ ทีหลวย เมื่อ 1 มี.ค. 2558 อ่าน 17]
โครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไต [โดย อภิสิทธฺ์ ทีหลวย เมื่อ 1 มี.ค. 2558 อ่าน 13]
โรงเรียนหนองบัวนอกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ [โดย ลิขิต โทจันทร์ เมื่อ 25 ก.พ. 2558 อ่าน 19]
โรงเรียนหนองบัวใน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ [โดย นายสมัย ศิริปะกะ เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 37]
โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ [โดย นริสรา โรยรส เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 63]
โรงเรียนบ้านนากุดสิม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ [โดย นริสรา โรยรส เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 39]
ประชาสัมพันธ์ โรงแรมสีดา รีสอร์ทนครนายก [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 47]
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "สร้างเว็บสวยด้วยเวลาเพียงข้ามวันกับ Joomla" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 100]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึคกษา ปี การศึกษา [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 49]
การจัดงานนิทรรศการงานบริหารการจัดการระบบธุรการโรงเรียน และกีฬาสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 68]
 
เลี้ยงต้อนรับผอ.เอกรัตน์ จันทร์นี ผอ.โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุงคนใหม่
รายละเอียด...
[โดย Administrator เมื่อ 17 ก.พ. 2558 อ่าน 312]
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 196]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 170]
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 256]
รายงานกิจกรรมรับสมัครสอบ ผอ. และ รอง ผอ. สพป.กส.๓
รายละเอียด...
[โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 28 ม.ค. 2558 อ่าน 453]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
ผลงานโรงเรียนบ้านคุย
รายละเอียด...
[โดย แอนนา ปัทมารัง เมื่อ 25 ก.พ. 2558 อ่าน 30]
โรงเรียนนางามวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และโรงเรียนบ้านม่วงกุล อยู่ค่ายพักแร
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 176]
การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จากงบประมาณที่ได้จากการงานผ้าป่าศิษย์เก่าเมื่อปี๒๕๕๗
รายละเอียด...
[โดย เมื่อ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 163]
โรงเรียนนางามวิทยาเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ที่ไร่นา่สวนผสมคุณครูศุภชัย ไทยทวี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 3 ก.พ. 2558 อ่าน 185]
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา
รายละเอียด...
[โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 21 ม.ค. 2558 อ่าน 280]
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 26 พ.ค. 2557 อ่าน 2401]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 3876]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 4697]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 4935]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 4500]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 4171]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4077]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4070]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 3737]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 3940]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3633]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3321]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 51918]
 
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 556]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 597]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 1657]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 1335]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 2116]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 2870]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 4186]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 4508]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 3277]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 5704]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 7008]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 3035]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 3289]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 2988]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 3207]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

บทคัดย่อ สีผสมอาหาร [โดย นางทวีชัย ศรีบุตตะ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 172]
สื่อการเรียนการสอน D-book [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 650]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย/นางสมพร มังคะรัตน์ [โดย นางสมพร มังคะรัตน์ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 1265]
รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตามมาตราไทย/นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสง [โดย นางสุภาวดี วรรัตน์ เมื่อ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 709]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1293]
การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1399]
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1590]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 2027]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 2216]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปร [โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 2313]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
พระ นักบวช นักสวด [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 38]
ตั้งแง่ใครมั่ว? [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 24 ก.พ. 2558 อ่าน 24]
ม้าอารีหรือม้าไม้เมืองทรอยกันแน่ [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 23 ก.พ. 2558 อ่าน 19]
มติ ทปอ.แอดมิชชัน'58 ใช้ O-Net 8 กลุ่มฯ ตามเดิม [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 27]
เลิกง้อน้ำมัน..เป็นจริงแล้ว [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 39]
จำได้ไหม!!!... [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 34]
ICT_Free_WiFi_by_TOT [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 55]
เป็นการปล้นประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 42]
พลังงานประเทศไทย..ของใครกัน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ก.พ. 2558 อ่าน 62]
สายพันธ์ใหม่...น่ากลัวยิ่ง มันมาจากคุก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 14 ก.พ. 2558 อ่าน 104]
 
ประกาศโรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา เรื่อง สอบราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ 19 ก.พ. 2558 อ่าน 49]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนศาลา เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 54]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [โดย นางเอราวรรณ สีหลิ่ง เมื่อ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 76]
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอากาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ [โดย Administrator เมื่อ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 141]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย ผอ.เพชรดำ ธนูศรี เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 131]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [โดย โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 อ่าน 286]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่ันั่ง พื้นติดดิน) [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 พ.ย. 2557 อ่าน 310]
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านคุย [โดย เมื่อ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 581]
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 1785]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๓ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในบริเวณโรงเรียน [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 2724]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com