การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559

 แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย

  1. DMC ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2559) 

  2. B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559) 

  3. EMIS ข้อมูลบุคลากร(ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559) 

  4. M-OBEC ข้อมูลครุภัณฑ์(ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559) 

  5. EFA สารสนเทศเพื่อปวงชน(ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559) 

   ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมุล

  - หนังสือแจ้ง
  - ปฏิทินการดำเนินงานสารสนเทศ ปี 59
  - คู่มือการจัดเก็บข้อมูล ปี 59

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายศาสตรา ดอนโอฬาร กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 088-561-9039,043-869-584 LineID: boyoty

แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึ [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 18 มิ.ย. 2559 อ่าน 398]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 66]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 อ่าน 98]
ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2559 [โดย  ศน.รังสิต อยู่หนูพะเนาว์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 284]
คนรายได้น้อย เฮ ...รัฐเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม นี้ ... [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 อ่าน 231]
แผนผังการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี2559 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 อ่าน 179]
สก.สค. จับมือออมสิน ลดหนี้ครู...ดึงเงินทายาทในอนาคตค้ำประกัน .... [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มิ.ย. 2559 อ่าน 290]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมที่ดิน [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 9 มิ.ย. 2559 อ่าน 320]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม. บูรพา จ. ชลบุรี [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 อ่าน 255]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนู [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 อ่าน 225]
PPT การประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี2559 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 6 มิ.ย. 2559 อ่าน 459]
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 250]
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด Obec Young Beach Volleyball ๒๐๑๖ inspired by Thai PBS
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 20 มิ.ย. 2559 อ่าน 111]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุ ปี ๒๕
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 201]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดมงคลชัยพฤกษ์ อ.ห้วยผึ้ง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 137]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 15 มิ.ย. 2559 อ่าน 286]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
อบรมศีลธรรม
รายละเอียด...
[โดย มานิต พรมโนภาส เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 18]
โรงเรียนนางามวิทยา เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันการจมน้ำตำบลบ่อแก้ว วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาค
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 25 มิ.ย. 2559 อ่าน 37]
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 24 มิ.ย. 2559 อ่าน 54]
โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด...
[โดย ปพัดฌา มาตสอาด เมื่อ 16 มิ.ย. 2559 อ่าน 247]
โรงเรียนบ้านโพนแพง ไถ-คราด นาข้าวเพื่อหว่านกล้า เตรียมปักดำในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2559
รายละเอียด...
[โดย ปพัดฌา มาตสอาด เมื่อ 14 มิ.ย. 2559 อ่าน 415]
 
 
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 903]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 1666]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 1828]
ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายธิติ ทรงสมบูรณ์ เมื่อ 1 ธ.ค. 2558 อ่าน 1885]
คู่มือการบริการจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 3 พ.ย. 2558 อ่าน 2134]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 6841]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 6434]
 
แผน IEP, IIP [อ่าน 5320]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 4414]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 3828]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 3823]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 5061]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 4455]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 5384]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 6202]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 7445]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 8072]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 7805]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 8878]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 11530]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 6100]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 6559]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 347]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 562]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 511]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 487]
ะผยแพร่ผลงานที่ประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 485]
เผยแพร่ผลงานที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 เม.ย. 2559 อ่าน 482]
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดั [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 690]
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพ [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 12 เม.ย. 2559 อ่าน 773]
เผยแพร่ผลงาน ครูไพศาล อรุณศรีพิมาน [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 14 ก.พ. 2559 อ่าน 960]
รายงานผลการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีประกอบบทเรียน Power point กลุ่มสาระกา [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 อ่าน 1560]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
ไม่ลอง..อย่าเชื่อ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 8]
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 9]
ของไม่ยั่งยืน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 9]
อุปสรรคหลัก..การพัฒนาประเทศ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 18]
หลบเลี่ยง...ยากขึ้น [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 มิ.ย. 2559 อ่าน 17]
100 ปีวันนี้! [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2559 อ่าน 32]
มนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2559 อ่าน 36]
ล้นเกล้ารัชกาลที่7 ทรงโปรดให้รวบรวมไว้เพื่อให้รัฐบาลทำเอง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2559 อ่าน 31]
อะไรคือ “ข้อผิดพลาด” [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 มิ.ย. 2559 อ่าน 31]
สมชื่อ..จริง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 25 มิ.ย. 2559 อ่าน 35]
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 17 ส.ค. 2558 อ่าน 2477]
ประกาศโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [โดย นายระชัย แสนรัง เมื่อ 31 ก.ค. 2558 อ่าน 2533]
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย เดือน กุตระแสง เมื่อ 29 ก.ค. 2558 อ่าน 2361]
ประกาศโรงเรียนนาขามวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 28 ก.ค. 2558 อ่าน 2538]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย นายศุภมิตร  ทะเสนฮด เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 2561]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [โดย นายสุรพล พลนาคู เมื่อ 27 ก.ค. 2558 อ่าน 2563]
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 24 ก.ค. 2558 อ่าน 3187]
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26, สปช.105/29, สปช.205/26, อาคาร [โดย ชัญชนก การวิจิตต์ เมื่อ 24 ก.ค. 2558 อ่าน 2557]
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 8 พ.ค. 2558 อ่าน 3123]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ร.ร.นามนราษฎร์สงเคราะห์ [โดย นางวัลภา จำปาลี เมื่อ 24 เม.ย. 2558 อ่าน 2847]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com