การปักหมุดพิกัดการให้บริการของหน่วยงาน และสำรวจความพร้อมเพื่อยกเลิกสำเนาเอกสาร [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 22 พ.ค. 2561 อ่าน 349]
แบบพฐ.แจ้งร.ร [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 23 พ.ค. 2561 อ่าน 241]
Link การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 22 พ.ค. 2561 อ่าน 349]
โปรแกรม Thai Romanization สำหรับแปลงข้อความภาษาไทย เป็นตัวเขียนในภาษาอังกฤษ [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 21 พ.ค. 2561 อ่าน 242]
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) [โดย ศศิกานต์ เจริญดี เมื่อ 15 พ.ค. 2561 อ่าน 207]
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) [โดย ศศิกานต์ เจริญดี เมื่อ 15 พ.ค. 2561 อ่าน 176]
เปิดระบบให้กรอกข้อมูล 10 มิ.ย. 2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 15 พ.ค. 2561 อ่าน 363]
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1-2561 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 12 พ.ค. 2561 อ่าน 364]
รายงานจากระบบ GFMIS งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 8 พ.ค. 2561 อ่าน 166]
รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th โดยแบบคำร้องขอเปลี่ยน E-mail (เฉพาะครูสพฐ.) [โดย ADMIN เมื่อ 3 พ.ค. 2561 อ่าน 327]
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะเเนนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ [โดย อรรคพล เนตรคุณ เมื่อ 3 พ.ค. 2561 อ่าน 146]
 
 
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [โดย กฤษพณพงศ์ มณีนารถ เมื่อ 23 พ.ค. 2561 อ่าน 229]
ประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 12 พ.ค. 2561 อ่าน 158]
ประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 10 พ.ค. 2561 อ่าน 136]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 3 ปี 2561 (รอบที่ 1) [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 23 มี.ค. 2561 อ่าน 1275]
ผลคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ก.พ. 2561 อ่าน 1062]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารบการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 1012]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิเทศฯ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 2 ก.พ. 2561 อ่าน 866]
รับสมัครคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 976]
ยกเลิกประกาศรับสมัครอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรคณิตศาสตร์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 17 ม.ค. 2561 อ่าน 712]
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2561 [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 ม.ค. 2561 อ่าน 1588]
ผอ.สพป.กาฬสินธุื เขต ๓ ร่วมการฌาปนกิจศพ คุณยายเพ็ญแข จรัสแผ้ว
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 71]
การประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 18 พ.ค. 2561 อ่าน 108]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. กาฬสินธู์ เขต ๓ ณ โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2561 อ่าน 255]
Link การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2560
รายละเอียด...
[โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 17 เม.ย. 2561 อ่าน 733]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยทาน รับศีลฟังธรรม สืบสานประเพณ
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 เม.ย. 2561 อ่าน 369]
 
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : sukood375@gmail.com
โรงเรียนบ้านจอมศรี รับมอบจักรยาน 8 คัน จากผู้ใหญ่ใจดี
รายละเอียด...
[โดย ว่าที่ร้อยตรี มานพ เถาว์ชาลี เมื่อ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 26]
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาลปีที่ 2
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาคู เมื่อ 29 มี.ค. 2561 อ่าน 387]
ทุนยากจนเทอม 2
รายละเอียด...
[โดย  นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 22 มี.ค. 2561 อ่าน 378]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 16 มี.ค. 2561 อ่าน 415]
กิจกรรมกีฬา"ดอกจานเกมส์" ประจำปี 2560 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียด...
[โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 13 มี.ค. 2561 อ่าน 424]
     
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 327]
รายงานผลการดำเนินเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 2 เม.ย. 2561 อ่าน 252]
เอกสารตามโครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยตรวจสอบภายใน [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 13 ก.พ. 2561 อ่าน 565]
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 794]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 1140]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4954]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 5642]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 6022]
 
 
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
พรบ.อำนวยความสะดวก
 
 
ระบบพัฒนาบุคลากรคนทำงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้
แนะแนวการศึกษาและชีวิต

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 11327]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10431]
 
แบบแจ้ง ขอใช้งาน ขอย้าย ขอยกเลิก ระบบ SMART AREA [อ่าน 144]
แบบฟอร์จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง [อ่าน 285]
แนวปฏิบัติ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ [อ่าน 448]
หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ๗,ก.ค.ศ.๑๖) [อ่าน 485]
รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ-รุ่นที่-1 [อ่าน 579]
รายชื่อโรงเรียน DLTV [อ่าน 594]
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม สพฐ e-MES [อ่าน 777]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 622]
แบบฟอร์มขอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เว็บไซต์ กส 3 [อ่าน 647]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 1149]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 1207]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 1108]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 1187]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 768]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 3385]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ด้วยการ์ตูน เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแว [โดย นางสาวธัณฤมน สำราญสุข เมื่อ 9 พ.ค. 2561 อ่าน 337]
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา [โดย นางวิลาวัลย์ โชติจำรัส เมื่อ 20 เม.ย. 2561 อ่าน 181]
เผยแพี่ผลงานวิชาการ นางสาวรุ่งนภา จินดามล [โดย นายบุญทัน จรบุรี เมื่อ 28 ม.ค. 2561 อ่าน 489]
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดย นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ [โดย นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม เมื่อ 18 ม.ค. 2561 อ่าน 630]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพั [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 14 ม.ค. 2561 อ่าน 572]
ลำเต้ยประกอบการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้าน เหตุผลโดยใช้ ทำนองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ สัง [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 3 ม.ค. 2561 อ่าน 569]
ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 822]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2466]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2185]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 2043]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
อิสระไม่ทำ ใครจะทำ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 27 พ.ค. 2561 อ่าน 1]
ซุกเมียหลวง-น้อย [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 26 พ.ค. 2561 อ่าน 11]
รัสมี อีสานโซล’ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 21]
นร.ป.3บอกวิธี [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 20]
ไม่เข้าใครออกใคร [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 25 พ.ค. 2561 อ่าน 18]
เกินกว่าเหตุ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 พ.ค. 2561 อ่าน 31]
ไม่ง้อน้ำมัน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 พ.ค. 2561 อ่าน 37]
บ้า บ้า มาแล้วตัวใคร ตัวเรานะ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 อ่าน 33]
ชี้มูลซื้อไม้ล้างป่าช้า [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 พ.ค. 2561 อ่าน 37]
กล่องดวงใจ...ใครอันนี้..ตาสว่างยังพี่น้อง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 20 พ.ค. 2561 อ่าน 97]
 
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์ ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย ชูชีพ เหลือผล เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 35]
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 24 พ.ค. 2561 อ่าน 57]
โรงเรียนหนองบัวใน ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย ชาญศักดิ์ วันช่วย เมื่อ 20 พ.ค. 2561 อ่าน 61]
โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 [โดย นางจารุวรรณ ตาลอุทัย เมื่อ 18 พ.ค. 2561 อ่าน 59]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราค [โดย นางสาวอาภาพร ถวิล เมื่อ 24 เม.ย. 2561 อ่าน 165]
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 7 มี.ค. 2561 อ่าน 377]
โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 15 ก.พ. 2561 อ่าน 448]
โรงเรียนคำเมยราษฏร์พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.เตี้ย [โดย นายสุพัฒน์ สารพันธ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2561 อ่าน 449]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้า [โดย นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง เมื่อ 30 ม.ค. 2561 อ่าน 495]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(โครงการ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถ [โดย วิโรจน์ ศรแผลง เมื่อ 22 ม.ค. 2561 อ่าน 501]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศักดิ์ชัย แสนโยธา e-mail : sukood375@gmail.com