การรายงานการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ และการทดสอบรู้ เรื่องการอ่าน( [โดย เครือวัลย์ ชิณโสม เมื่อ 14 พ.ย. 2560 อ่าน 697]
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 35]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 18 พ.ย. 2560 อ่าน 165]
วิเคราะห์และเฉลยละเอียด ข้อสอบ O-NET ชั้นป. 6 และม. 3 ปีการศึกษา 2559 [โดย จิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 304]
แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 พ.ย. 2560 อ่าน 85]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 14 พ.ย. 2560 อ่าน 121]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 185]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูขาดแคลนข [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 248]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 220]
รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2560 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 98]
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ [โดย วชิราพร พิมพ์เภา เมื่อ 6 พ.ย. 2560 อ่าน 135]
 
 
 
 
คณะ บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 17 พ.ย. 2560 อ่าน 59]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference "
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 49]
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 พ.ย. 2560 อ่าน 125]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 10 พ.ย. 2560 อ่าน 141]
สพป.กาฬสืนธุ์ เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 8 พ.ย. 2560 อ่าน 103]
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด "บ่อแก้วเกมส์ " ครั้งที่ 4 ณ องค์การ
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 15]
โรงเรียนนางามวิทยา ร่วมงานบุญประเพณีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ วัดผาเจริญธรรม
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 29 ต.ค. 2560 อ่าน 77]
กรมทรัพยากรน้ำและตัวแทนสิ่งแวดล้อมภาคพื้นยุโรป(EU) มาเยี่ยมชมโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
รายละเอียด...
[โดย ชูวิช แพงพุฒ เมื่อ 11 ต.ค. 2560 อ่าน 126]
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูไพรัตน์ โชติจำลอง โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม
รายละเอียด...
[โดย ชูวิช แพงพุฒ เมื่อ 11 ต.ค. 2560 อ่าน 135]
โรงเรียนนางามวิทยา จัดแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560
รายละเอียด...
[โดย ฝ่ายประชาสัมธ์โรงเรียนนางามวิทยา เมื่อ 7 ต.ค. 2560 อ่าน 122]
 
 
 
สรุปจำนวนนักเรียน สพป. กส.3 ภาคเรียนที่ 2-2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 4]
สรุปจำนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ รายโรง ปี2560/1 [โดย นายณัฐพล ทวยลี เมื่อ 26 ก.ค. 2560 อ่าน 464]
สรุปจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แยกชั้นรายโรง [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 7 มี.ค. 2559 อ่าน 4245]
ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ครั้งที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 อ่าน 4931]
สรุปจำนวนนักเรียนและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 17 ธ.ค. 2558 อ่าน 5309]
 
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทุนยากจน
 
สลิปเงินเดือน Online
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ระบบ DMC
พรบ.อำนวยความสะดวก
ระบบพัฒนาบุคลากร
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 10323]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 9591]
 
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 [อ่าน 450]
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 [อ่าน 515]
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [อ่าน 413]
แบบติดตามตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [อ่าน 520]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [อ่าน 170]
ปร.4-6แบบใหม่ส้วม59 [อ่าน 2659]
ปร.4,5,6 ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักครู งบ 200,000 บ. [อ่าน 2467]
ปร.4-6 ลานเอนกประสงค์ [อ่าน 2233]
download ลานกีฬา [อ่าน 2215]
download สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม [อ่าน 2349]
แบบงานก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 60 [อ่าน 5760]
แผนปฏิบัติการ 2559 [อ่าน 2879]
แผน IEP, IIP [อ่าน 18655]
รหัสsmisรหัสpercodeรหัส 10 หลักรหัส p-obec โรงเรียน สพป กส3 [อ่าน 9410]
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 7270]
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

ผญาประกอบงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยใช้ผญาส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน ตามค่านิยมหลั [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 18 ก.ย. 2560 อ่าน 190]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1629]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช [โดย นุชรี ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1486]
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก [โดย สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา เมื่อ 5 ม.ค. 2560 อ่าน 1373]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1811]
เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน [โดย นางติรยา นามวงษ์ เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 อ่าน 1758]
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 27 พ.ย. 2559 อ่าน 1772]
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน [โดย นางรจนา สังข์ชาตรี เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2432]
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเร [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 1 พ.ย. 2559 อ่าน 2140]
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ที่ประสพผลสำเร็จ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 25 พ.ค. 2559 อ่าน 3685]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
คบคนดูหน้าท่าจะผิด [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 11]
“ตำรา” คสช.ล้มเหลวหรือสำเร็จ.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 11]
มาตรา177 เบิกความเท็จ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 8]
เทสลา (Tesla) เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าไซส์ใหญ่รุ่นยักษ์ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 19 พ.ย. 2560 อ่าน 10]
หัวใจล้มเหลว.. 7 อย่าง [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 18 พ.ย. 2560 อ่าน 11]
จุกอกสะเทือนใจ.. [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 17 พ.ย. 2560 อ่าน 22]
เก่าไป..ใหม่มา [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 27]
เลือกตั้งท้องถิ่นมาแล้วๆๆ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 พ.ย. 2560 อ่าน 29]
คนดีกับคนเก่งนั้นคือคนเดียวกัน [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 พ.ย. 2560 อ่าน 23]
คนไทยเกลียดเข้าไส้! ร.๕ [โดย จุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 พ.ย. 2560 อ่าน 21]
 
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 13]
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 9]
เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างสร้างอาคารสพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) [โดย รุ่งอรุณ กุลศรี เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 14]
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 15]
โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 8]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) [โดย นันทวัน บาลยอ เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 14]
สร้างส้วมนักเรียนชาย4ที่/49 [โดย นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์โพธิ์ เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 16]
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ปรับปรุงซ่อมแวมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 12]
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 กว้าง 4.00 เมตร [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 15]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 20 พ.ย. 2560 อ่าน 8]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com