ยินดีต้อนรับเข้าสู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 
 
 
 

 

คู่มือปฏิบัติงาน

  • การแจ้งซ่อม DLIT
  • ขอรหัสผ่าน SAMRT AREA
  • ขอรหัสผ่านเว็บไซต์

 
 
 
  • facebook ผอ.เขต
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 
 
 
วีดีโอ
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 043-869-394  Fax. 043-869-583