เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ส่งถึง
พิเศษ 28 มี.ค. 2558 ๊Username และ Password สำหรับใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) คลิก
40422/พิเศษ 27 มี.ค. 2558 ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL คลิก
พิเศษ 27 มี.ค. 2558 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 คลิก
04022/1264 27 มี.ค. 2558 ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน คลิก
04022/1263 27 มี.ค. 2558 การสอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน คลิก
04022/1262 27 มี.ค. 2558 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/1261 27 มี.ค. 2558 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
04022/1260 27 มี.ค. 2558 แจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน คลิก
4022/1257 26 มี.ค. 2558 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 คลิก
04022/1258 27 มี.ค. 2558 ย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถานศึกษา (โครงการคืนครูให้นักเรียน) คลิก
พิเศษ 27 มี.ค. 2558 ส่งแบบขอเครื่องราชฯ 58 (ฝากพี่หยก) คลิก
- 26 มี.ค. 2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน คลิก
04022/1158 18 มี.ค. 2558 ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปีการศึกษา 58 คลิก
04022/1232 26 มี.ค. 2558 เกลี่ยตัดโอนอัตราจ้างชั่วคราว (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) คลิก
04022/1233 26 มี.ค. 2558 เกลี่ยตัดโอนอัตราจ้างชั่วคราว (โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) คลิก
04022/1231 26 มี.ค. 2558 เกลี่ยตัดโอนอัตราตำแหน่งพนักงานราชการ คลิก
5109.04022/015 26 มี.ค. 2558 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 คลิก
04022/1192 26 มี.ค. 2558 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" คลิก
04022/1204 26 มี.ค. 2558 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน Best of the Best ด้านสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยืนยันการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิก
04022/1182 26 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 และ MILO School Sport Program คลิก
พิเศษ 25 มี.ค. 2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก
พิเศษ 25 มี.ค. 2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก
พิเศษ 25 มี.ค. 2558 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน คลิก
04022/ว 1212 25 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ คลิก
04022/1211 25 มี.ค. 2558 ตำแหน่งว่างอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ คลิก
04022/1207 25 มี.ค. 2558 ย้ายอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เยียวยา) คลิก
04022/1209 25 มี.ค. 2558 ย้ายอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เยียวยา) คลิก
04022/1208 25 มี.ค. 2558 ย้ายอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เยียวยา) คลิก
04022_3 24 มี.ค. 2558 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา คลิก
04022/941 24 มี.ค. 2558 ขอเชิญครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ คลิก