ผลการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2556 [โดย นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม เมื่อ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 359]
เอกสารการจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ [โดย Administrator  เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 255]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 [โดย ลมุล เนตรคุณ เมื่อ 28 มี.ค. 2557 อ่าน 309]
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 1045]
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา DMC 2556 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 21 มี.ค. 2557 อ่าน 2113]
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 213]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 เม.ย. 2557 อ่าน 185]
ขอแสดงความเสียใจกับน้องไก่และครอบครัว [โดย วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ เมื่อ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 483]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จากวันที่ 1-4 เม.ย 255 [โดย อภิสิทธฺ์ ทีหลวย เมื่อ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 424]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 24 มี.ค. 2557 อ่าน 524]
แจ้งกลุ่มสถานศึกษาที่กรอกข้อมูลการอ่านนักเรียนชั้นป.3และป.6ไม่สมบูรณ์ไม่แนบรายชื่อนักเรียน) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 408]
เชิญประชุมครูชมรมวิทยาศาสตร์ สพป.กาฬสินธุ์เขต3 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2557 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 19 มี.ค. 2557 อ่าน 236]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นยังไม่เรียบร้อยครั้งที่1 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 651]
การชี้แจงการกรอกข้อมูลสนับสนุนการรายงานจุดเน้น [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 15 มี.ค. 2557 อ่าน 389]
สวดอภิธรรมคุณพ่อเจริญ อึ้งจะนิล [โดย Administrator  เมื่อ 14 มี.ค. 2557 อ่าน 321]
 
พิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 286]
Meeting Director group 7 Namon district of Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
รายละเอียด...
[โดย นายวรวุฒิ แก้วบับภา เมื่อ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 250]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 26 มี.ค. 2557 อ่าน 210]
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 222]
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด...
[โดย สุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 25 มี.ค. 2557 อ่าน 213]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ฟ้า-แดง" ในโอกาสครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 15 เม.ย. 2557 อ่าน 47]
การแปลงไฟล์ PDF เป็น Word
รายละเอียด...
[โดย  kru Manit Phromnopat เมื่อ 4 เม.ย. 2557 อ่าน 278]
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ฟ้า-แดง"
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 193]
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
รายละเอียด...
[โดย จริยา กั้ววงษ์ เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 172]
บัณฑิตน้อย
รายละเอียด...
[โดย  kru Manit Phromnopat เมื่อ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 185]
 
 
 
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 1867]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 2968]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 3198]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 2899]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 2586]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 2438]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 2568]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 2202]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 2432]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 25 เม.ย. 2556 อ่าน 2796]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 เม.ย. 2556 อ่าน 2941]
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 12 มี.ค. 2556 อ่าน 2735]
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 18 ก.พ. 2556 อ่าน 3663]
บัญชีรายละเอียดผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กส.3 [โดย นันทพร ครุฑโต เมื่อ 8 มิ.ย. 2555 อ่าน 52519]
 
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
ปฏิทินภารกิจ ผอ.สพป.กส.3


DataCenter2013

รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 2189]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 1903]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 50070]
 
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 650]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 1019]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 2217]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 2086]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 1517]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 3758]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 4365]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 1622]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 1710]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 1542]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 1740]
รายชื่อเด็กพิการ2556 [อ่าน 2576]
แปลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย Thai Romanization [อ่าน 2048]
คู่มือการจัดกิจกรรม "วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" [อ่าน 2347]
แบบฟอร์มต่างๆใช้ในการล้างหนี้ [อ่าน 2409]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
 
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

วันที่เจ็ด มุ่งสู่ซานฟรานซิสโก [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 3 พ.ค. 2556 อ่าน 2263]
วันที่หก ตะลุยนิวยอร์ค [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 16 มี.ค. 2556 อ่าน 2628]
วันที่ห้า อลังการแห่งสายน้ำ2 [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 14 มี.ค. 2556 อ่าน 2623]
วันที่สี่ อลังการแห่งสายน้ำ 1 [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 29 มิ.ย. 2555 อ่าน 48719]
เที่ยวอเมริกาวันที่สาม [โดย ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ เมื่อ 1 มิ.ย. 2555 อ่าน 48892]
 
สุดเศร้า! “อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ” สิ้นแล้ว ปิดตำนานแบบเรียน “มานะ มานี ปิติ ชูใจ” [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 16 เม.ย. 2557 อ่าน 14]
เตือนภัย! จอดรถเปิดแอร์นอน-ปิดกระจกถึงตาย [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 เม.ย. 2557 อ่าน 18]
เปิดหมัดเด็ด “บัวขาว บัญชาเมฆ ” นักมวยเงินล้าน หัวใจพอเพียง [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 11 เม.ย. 2557 อ่าน 58]
“คนดีที่โลกลืม” [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 10 เม.ย. 2557 อ่าน 64]
(ชมคลิป) รักล้นเวทีฯ อาตี๋ 3 ขวบ ชนะใจชาวเน็ตฯ จีน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 6 เม.ย. 2557 อ่าน 105]
“เวลาเจอคำตำหนิ เราจะทำ อย่างไร [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 6 เม.ย. 2557 อ่าน 83]
10 วิธี ประหยัดพลังงาน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 94]
รู้ทันมะเร็งกับมรดกของแผ่นดิน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 101]
เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 31 มี.ค. 2557 อ่าน 131]
อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 30 มี.ค. 2557 อ่าน 127]
 
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 99]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว เมื่อ 17 มี.ค. 2557 อ่าน 1250]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 333]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 699]
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ชุมชนเข็มแข็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 874]
เผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ของนางมนัสชนก อุดมดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ [โดย กนิษฐา เหลาสุภาพ เมื่อ 20 พ.ย. 2556 อ่าน 1405]
ผลงาน Best – Practice ระดับ ปฐมวัย ชื่อผลงาน การใช้หนังสือภาพประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้ [โดย ประภัสสร ยะณะโชติ เมื่อ 12 ก.ย. 2556 อ่าน 4097]
เผยแพร่ Best Practice ของสถานศึกษา [โดย นางจิภัทร ชูศรีโฉม เมื่อ 28 ส.ค. 2556 อ่าน 1575]
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส [โดย นางจำนงค์ พรมคำบุตร เมื่อ 23 ส.ค. 2556 อ่าน 1716]
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) [โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ เมื่อ 19 ส.ค. 2556 อ่าน 2296]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 410]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ ๓ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในบริเวณโรงเรียน [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1368]
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1325]
โรงเรียนบ้านหนองแสงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน [โดย ทิพวรรณ โชติสวัสดิื เมื่อ 22 ส.ค. 2556 อ่าน 1336]
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ [โดย ยุภาวดี มีตา เมื่อ 5 ส.ค. 2556 อ่าน 1558]
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ [โดย Kru Manit Phromnopat เมื่อ 17 ก.ค. 2556 อ่าน 1586]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 23 ก.พ. 2556 อ่าน 2329]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โคร [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 23 ก.พ. 2556 อ่าน 2411]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [โดย นายสะอาด วรรณทอง เมื่อ 19 ก.พ. 2556 อ่าน 2429]
ประกาศโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [โดย วิรงรอง แสนศิริ เมื่อ 12 ก.พ. 2556 อ่าน 2585]
 
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com