เอกสารหลักฐานการศึกษา [โดย Administrator  เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 326]
ประกาศโรงเรียนบ้านคำหม่วย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็ [โดย ผอ.วุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 16]
รหัสการรายงานจุดเน้น ปีการศึกษา2557 [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 41]
การติดตามการรายงานจุดเน้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด่วน) [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 91]
ประกาศโรงเรียนบ้านคำหม่วย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู [โดย นายวุฒิ วุฒิสาร เมื่อ 26 มี.ค. 2558 อ่าน 126]
สพฐ.เร่งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ [โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ เมื่อ 25 มี.ค. 2558 อ่าน 182]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 17 มี.ค. 2558 อ่าน 369]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เพื่อประกอบการขอเข้าสู่วิทยฐานะ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 147]
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร รับสมัครนักศึกษา ปี ๒๕๕๘ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 169]
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 108]
ขอเชิญร่วมอบรม วิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา [โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 13 มี.ค. 2558 อ่าน 252]
 
ผอ.สพป.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น
รายละเอียด...
[โดย นางสุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 24]
ผอ.สพป.เข้ารับการอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ
รายละเอียด...
[โดย นางสุภาพร กุไรรัตน์ เมื่อ 30 มี.ค. 2558 อ่าน 30]
โครงการตลาดนัดชุมชนผลผลิตของกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์/โครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพสู่าเซียน
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 6 ก.พ. 2558 อ่าน 420]
สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 4 ก.พ. 2558 อ่าน 347]
สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา สังกัด สพป.กส
รายละเอียด...
[โดย สุเมธ ปาละวงษ์ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 436]
 
โรงเรียนในสังกัด ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว / กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ kalasin3.go.th สามารถขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กส.3 หรือ email : boyoty999@gmail.com
ผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด...
[โดย นายมานิต พรมโนภาส เมื่อ 27 มี.ค. 2558 อ่าน 55]
โรงเรียนนางามวิทยา ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย (เรียนร่วม) ป. 1-6
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 24 มี.ค. 2558 อ่าน 76]
โรงเรียนนาสีนวลวิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6, 20 มีนาคม 2558
รายละเอียด...
[โดย นายกัมปนาท แสงจันทร์ เมื่อ 20 มี.ค. 2558 อ่าน 205]
ยิ่งใหญ่ กับกีฬา 2 ฝั่งเขา อำเภอภูพาน-อำเภอนาคู ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูทั้ง 2 อำเภอ
รายละเอียด...
[โดย ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม2 นาคู เมื่อ 18 มี.ค. 2558 อ่าน 198]
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง ผลสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45
รายละเอียด...
[โดย นางสาวเดือน กุตระแสง เมื่อ 18 มี.ค. 2558 อ่าน 67]
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 26 พ.ค. 2557 อ่าน 2562]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายสับเปลี่ยนภายในเขต) [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 9 ธ.ค. 2556 อ่าน 4040]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 16 ต.ค. 2556 อ่าน 4840]
ประกาศผลการพิจารณารับย้าย/รับโอนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 11 ก.ย. 2556 อ่าน 5064]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 7 ส.ค. 2556 อ่าน 4630]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 1 ส.ค. 2556 อ่าน 4329]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4194]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 6 มิ.ย. 2556 อ่าน 4216]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 4 มิ.ย. 2556 อ่าน 3853]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ [โดย วชิราพร มูลเจริญ เมื่อ 20 พ.ค. 2556 อ่าน 4067]
 
 
 
 
 Download เพลง สพฐ. mp3 version (คลิก)
รับ - ส่งหนังสือราชการ
รับ - ส่งหนังสือราชการ
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3755]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [โดย นายศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 27 พ.ค. 2556 อ่าน 3446]
 
ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2555 [โดย ศาสตรา ดอนโอฬาร เมื่อ 5 เม.ย. 2555 อ่าน 52054]
 
คู่มือควบคุมภายใน [อ่าน 699]
แบบรายงานการเข้าเรียนของเด็กในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ.2550-2554 [อ่าน 749]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 [อ่าน 1834]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 [อ่าน 1469]
รายงานสิ่งก่อสร้าง แยกตามประเภท [อ่าน 2257]
ข้อมูล สพป กส3 ปี2556 [อ่าน 3024]
วันนี้ วันสุดท้าย ของการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 [อ่าน 4328]
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [อ่าน 4687]
การจัดทำระบบข้อมูล EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System) [อ่าน 3456]
งานข้อมูล ที่ต้องดำเนินการด่วนที่สุด [อ่าน 5840]
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะปิดระบบ DMC เพื่อประมวลผลข้อมูล นักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน [อ่าน 7212]
รายชื่อบุคคลหลักเพื่อประสานงานข้อมูลและตรวจนับ Tablet [อ่าน 3153]
รหัส smis รหัส percode รหัส 10 หลักของโรงเรียนแยกตามกลุ่ม -2556 [อ่าน 3452]
ข้อมูลระบบเครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพฐ. [อ่าน 3129]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2555 [อ่าน 3342]
 
 
 
» หน้าแรก
» ผู้บริหาร เขตพื้นที่
» อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
» กรรมการเขตพื้นที่
» คุรุสภาเขตพื้นที่
» กลุ่มงานและบุคลากร
» ข้อมูล / แผนปฏิบัติการ / รายงาน
» นามเรียกขานวิทยุสื่อสาร
» อ่านคอลัมน์ พบ ผอ.เขต
» หมายเลยโทรศัพท์ สพป.กส.3
 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน Forgot Password?
เปิด | ปิด (รายการทั้งหมด)

บทคัดย่อ สีผสมอาหาร [โดย นางทวีชัย ศรีบุตตะ เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 320]
สื่อการเรียนการสอน D-book [โดย ศักดิ์ชัย แสนโยธา เมื่อ 7 ม.ค. 2558 อ่าน 818]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย/นางสมพร มังคะรัตน์ [โดย นางสมพร มังคะรัตน์ เมื่อ 10 ก.ย. 2557 อ่าน 1393]
รายงานผลการพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดตามมาตราไทย/นางแก่นจันทร์ ถิ่นวรแสง [โดย นางสุภาวดี วรรัตน์ เมื่อ 17 ส.ค. 2557 อ่าน 831]
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยใช้ทำนองสรภัญญะประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1431]
การพัฒนาความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่องสิ่งรอบตัวเรา ธรรมชาติรอบตัวและสารรอบตัว [โดย นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์ เมื่อ 25 พ.ค. 2557 อ่าน 1535]
บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ [โดย นายชูศักดิ์ จันทร์แสง เมื่อ 2 เม.ย. 2557 อ่าน 1726]
การพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [โดย นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก เมื่อ 11 ก.พ. 2557 อ่าน 2209]
บทคัดย่อ การบริหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน [โดย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 อ่าน 2357]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วด้วยการสุ่มตัวเลขจากโปร [โดย นางลดาวัลย์ ไชยเทพา เมื่อ 22 พ.ย. 2556 อ่าน 2444]
| อ่านผลงานทั้งหมด |
 
มติ ทปอ.แอดมิชชัน'58 ใช้ O-Net 8 กลุ่มฯ ตามเดิม [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 164]
เลิกง้อน้ำมัน..เป็นจริงแล้ว [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 174]
จำได้ไหม!!!... [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 22 ก.พ. 2558 อ่าน 151]
ICT_Free_WiFi_by_TOT [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 213]
เป็นการปล้นประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 21 ก.พ. 2558 อ่าน 171]
พลังงานประเทศไทย..ของใครกัน [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 15 ก.พ. 2558 อ่าน 187]
สายพันธ์ใหม่...น่ากลัวยิ่ง มันมาจากคุก [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 14 ก.พ. 2558 อ่าน 247]
กระหึ่มโซเชียล!! [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 315]
คนดังเพียบ [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 13 ก.พ. 2558 อ่าน 217]
“จุดอ่อน” สะท้อนคนไทย [โดย นายจุฬา ศรีบุตตะ เมื่อ 12 ก.พ. 2558 อ่าน 182]
 
ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่งพื้นติดดิน [โดย นางสาวเดือน กุตระแสง เมื่อ 3 มี.ค. 2558 อ่าน 144]
ประกาศโรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา เรื่อง สอบราคาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) [โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ 19 ก.พ. 2558 อ่าน 180]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนศาลา เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ [โดย สมบูรณ์ เพ็งลุน เมื่อ 18 ก.พ. 2558 อ่าน 186]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [โดย นางเอราวรรณ สีหลิ่ง เมื่อ 16 ก.พ. 2558 อ่าน 205]
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำปุ้น เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอากาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ [โดย Administrator เมื่อ 11 ก.พ. 2558 อ่าน 263]
โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน [โดย ผอ.เพชรดำ ธนูศรี เมื่อ 30 ม.ค. 2558 อ่าน 260]
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ [โดย โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2557 อ่าน 404]
โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ส้วม สปช. 604/45 (ขนาด 4 ที่ันั่ง พื้นติดดิน) [โดย เสรี ทองรุ่ง เมื่อ 19 พ.ย. 2557 อ่าน 430]
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านคุย [โดย เมื่อ 3 ก.ย. 2557 อ่าน 706]
โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕(ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง พื้นติดดิน) [โดย นางมาลัย จิตจักร เมื่อ 27 ม.ค. 2557 อ่าน 1898]
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผิ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
Tel. 0-4386-9104 ,0-4386-9584  Fax. 0-4386-9583
Webmaster : ศาสตรา ดอนโอฬาร e-mail:boyoty999@gmail.com